4 октобар - Светски дан животиња

4 октобар - Светски дан животиња

04.10.2019.       

Фауна кичмењака Фрушке горе је веома богата и разноврсна, посебно орнитофауна са око 220 врста птица. Најређе, а уједно и најугроженије међу њима су птице грабљивице којих на овом простору има чак 30 врста. На простору Парка живи 60 врста сисара, од малених шумских мишева, ровчица, пухова, преко дивљих мачака, лисица до дивљих свиња, срна и јелена а на ободним стаништима бројне су колоније текуница. Водоземци и гмизавци присутни су са преко 20 врста.

Фауна бескичмењака на подручју Фрушке горе, с обзиром на њену бројност и разноврсност свуда у свету, је још увек недовољно истражена али постојећи подаци указују на изузетно богатство и диверзитет. Посебно је богата фауна инсеката међу којима су многе врсте на листи природних реткости Србије.

Top