Апел против паљења ватри

Апел против паљења ватри

Скоро сваке године током марта и априла месеца по ободу Фрушке горе појављују се намерно изазвани пожари на степским и шумо-степским стаништима која су биолошки изузетно вредна и непосредно се наслањају на шумска станишта, чинећи са њима неодвојиву еколошку целину.  Степска травна станишта данас су веома ретка на простору целе Војводине, а врсте које их настањују представљају изузетне реткости и према нашим законима су строго заштићене.
Ливаде код Черевића и Думбова су међу најважнијим стаништима бројних врста орхидеја, међу којима се посебно истичу врсте из рода Ophrys.  Meђу ретким и угроженим врстама биљака су и сасе - Anemone и ковиље – Stipa, као и дрвенасте врсте храст медунац и црни јасен. Осим нарушавања стања биљног света и површинског слоја земљишта, пожари који се дешавају у време кад је природа будна и када је активан велики број животињских врста, на оваквим местима уништава ретке врсте паукова, скакаваца, осоликих мува, лептира и других бескичмењака, а поготово њихове ларве. Поред тога, уништена су гнездилишта заштићених врста птица, као што су шумске шеве и виноградске стрнадице, као и места на којима се хране птице грабљивице, соколови и орлови.

Овим путем грађанима упућујемо апел да не изазивају пожаре, као и то да сваки уочен пожар пријаве чуварској служби или ватрогасцима како би се ватра што пре угасила.

Top