Документа

Документа

     Статут предузећа

Статут

Организациона структура предузећа

 

     Одлукe

Одлука о накнадама за обављање функција и за рад у надзорном одбору

Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја НПФГ

 

     Правилници

Правилник о коришћењу средстава репрезентације

Правилник о коришћењу службених возила

Правилник о заштити података о личности  + Одлука

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби

 

     Програми

Годишњи програм управљања НП Фрушка гора за 2015. год.

Годишњи програм управљања НП Фрушка гора за 2016. год.

Годишњи програм управљања НП Фрушка гора за 2018. год.

Годишњи програм управљања НП Фрушка гора за 2019. год.

Годишњи програм управљања НП Фрушка гора за 2020. год.

Годишњи програм управљања НП Фрушка гора за 2021. год.  (+ сагласност)

Измењени Годишњи програм управљања НП Фрушка гора за 2021. год

Измењени Годишњи програм управљања НП Фрушка гора за 2022. год  (+ сагласност)

Измењени Годишњи програм управљања НП Фрушка гора за 2023. год  (+ сагласност)

Програм пословања предузећа за 2015. год.

Програм пословања предузећа за 2016. год.,

Програм пословања предузећа за 2017. год.,

Програм пословања предузећа за 2018. год.,

Програм пословања предузећа за 2019. год.

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2019. год.

Програм пословања за 2020. год., (+ одлука Владе РС)

Програм пословања за 2021. год., (+ одлука Владе РС)

Програм пословања за 2022. год.

Програм пословања за 2023. год.

Програм едукације риболоваца

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину    + Сагласност

 

     Планови

Просторни план посебне намене Фрушке горе до 2022. год.

План управљања 2011-2020 год.

План управљања 2020-2029 год.  + сагласност

Стратегија одрживог туризма НПФГ са акционим планом 2015-2019

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2019--2028. године

 

     Извештаји

Финансијски извештај за 2013. год. и Напомене

Извештај независног ревизора

Финансијски извештај и извештај независног ревизора за 2014. год.

Финансијски извештај и извештај независног ревизора за 2015. год.

Финансијски извештај и извештај независног ревизора за 2016. год.

Финансијски извештај и извештај независног ревизора за 2017. год.

Финансијски извештај и звештај независног ревизора за 2018.год.

Финансијски извештај и звештај независног ревизора за 2019.год.

Финансијски извештај и звештај независног ревизора за 2020.год.

Финансијски извештај и звештај независног ревизора за 2021.год.

Извештај о остваривању програма управљања НПФГ за 2015. год.

   Квартални извештај за 2015. годину

     Први квартал  Други квартал  Трећи квартал  Четврти квартал 

   Квартални извештај за 2016. годину

     Први квартал  Други квартал  Трећи квартал  Четврти квартал

   Квартални извештај за 2017. годину

     Први квартал  Други квартал  Трећи квартал  Четврти квартал

   Квартални извештај за 2018. годину

     Први квартал  Други квартал  Трећи квартал  Четврти квартал

   Квартални извештај за 2019. годину

     Први квартал  Други квартал  Трећи квартал  Четврти квартал 

   Квартални извештај за 2020. годину

     Први квартал  Други квартал   Трећи квартал  Четврти квартал                   

Квартални извештај за 2021. годину

     Први квартал    Други квартал   Трећи квартал   Четврти квартал  

Квартални извештај за 2022. годину

     Први квартал    Други квартал    Трећи квартал    Четврти квартал

Квартални извештај за 2023. годину

     Први квартал    

 

 

     Биографијa вд директора ЈП НП Фрушка гора

Живко Цветковић

     Биографије чланова надзорног одбора

Александар Грубор - председник

Светлана Вучић - члан

Даница Вукајловић - члан

Мирослав Живановић - члан

Драгана Чанаџија Слијепчевић - члан

Top