НП Фрушка гора је спреман за 1. мај

НП Фрушка гора је спреман за 1. мај

Национални парк Фрушка гора је једно од најомиљенијих и свакако најпосећенијих излетишта у Србији. Највећи број посетилаца традиоцинално се очекује за време првомајских празника. Ове године очекује се долазак 150.000 - 300.000 излетника.

 

Припреме за излетничку сезону отпочеле су уређењем свих излетничких локалитета, сакупљањем смећа, кошењем траве, уређењем ложишта, обнављањем оштећених и дотрајалих и поставком нових столова, клупа и дечијих игралишта, постављањем путоказа као и осталим активностима на пословима заштите и очувања природе.

 

Како би наши посетиоци провели што угодније и безбедније време у НП Фрушка гора уредили смо преко 55 излетничких локалитета на којима је спроведен третман сузбијања крпеља.

 

БЕЗБЕДНОСТ : У сарадњи са надлежним полицијским станицама свих општина са подручја Фрушке горе, предузете су све потребне активности у обезбеђивању услова максималне безбедности наших посетилаца и несметаног одвијања саобраћаја. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ износи 300 динара.

 

ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА И ЛОЖЕЊЕ ВАТРЕ : Обезбеђене су вреће за прикупљање смећа и контејнери за њихово одлагање. Молимо све посетиоце да не остављају свој траг у природи остављањем отпада већ одговорним понашањем, на првом месту тако што ће након свог боравка одложити смеће у затворене кесе и понети са собом до најближе канте или контејнера. Ватра сме да се ложи само на за то означеним местима. Од изузетне важности је напомена да се ВАТРА НАКОН УПОТРЕБЕ МОРА ОБАВЕЗНО УГАСИТИ.

Није дозвољен улазак нити било каква активност у подручјима ПРВОГ СТЕПЕНА ЗАШТИТЕ која су посебно обележена. Ватрогасне бригаде биће у стању приправности, контрола понашања биће на максималном нивоу а свака неодговорност биће пријављена и кажњена.

 

ЈП "Национални парк Фрушка гора" жели леп провод и угодан боравак у природи НП Фрушка гора током Првомајских празника свим љубитељима природе

Top