Споразум о пословно-техничкој сарадњи

Споразум о пословно-техничкој сарадњи

У Београду, 19.10.2020. године потписан је споразум о пословно техничкој сарадњи између Шумарског факултета, Универзитета у Београду и ЈП "Национални парк Фрушка гора".

Предмет овог споразума је дефинисање односа у оквиру пословно-техничке сарадње, која обухвата сарадњу у реализацији теренске наставе, научно-истраживачког рада, стручне праксе, јавних наступа, саветодавних услуга, организовању заједничких скупова и других активности.

Споразум су потписали в.д. директора ЈП" Национални парк Фрушка гора", дипл.екон. Радослав Крунић и декан Шумарског факултета Проф. др Ратко Ристић.

Top