Примена нове технологије обнове храстових шума

Примена нове технологије обнове храстових шума

07.07.2020.           

Један од приоритета у газдовању шумама Националног парка Фрушка гора представља обнова аутохтоних шума храста и букве. Ове шуме се обнављају, у складу са условима станишта и структури састојина, на два начина: природним путем из семена постојећих старих стабала кроз процес извођења секова оплодне сече на мањим површинама или вештачким путем садњом садница на локалитетима на којима или нема старих стабала аутохтоних врста дрвећа (углавном храста) или су услови станишта веома лоши и природна обнова није могућа.

Након завршних сеча, на самом почетку свог раста и развоја, младе биљке аутохтоних врста на сечини ступају у оштру конкуренцију са коровским биљкама и представницима других непожељних и мање вредних врста дрвећа. Стога је у фази раног (неодраслог) подмлатка потребно усмерити сву пажњу како би се овим биљкама створили неопходни услови у тој неравноправној борби. Уједно, радови на осветљавању подмлатка или садница у циљу његове заштите од конкуренције приземне флоре и жбуња, регулисања састава, здравственог стања и квалитета подмлатка применом негативне селекције, али и његовог „осветљавања“ разређивањем прегустог подмлатка врше се у прве 2-3 године и они су веома скупи, а у последње време велики је и недостатак радне снаге за извођење ових радова.

Из ових разлога, ЈП ’’Национални парк Фрушка гора’’ је у сарадњи са предузетничком радњом ’’Ecoforestry’’ са Ченеја, започео активности на измени технологије обнове храстових шума увођењем тубеx цеви и њиховим постављањем као заштите за младе биљке. Тубеx цеви су посебно дизајниране цеви од биоразградивог материјала висине 1,2м које младим биљкама стварају повољне микроклиматске условезадржавајући влагу и штитећи их од UV зрачења. На овај начин ове цеви поспешују раст младих биљака у висину, али уједно и штите младе биљке од корова, дивљачи и других угрожавајућих фактора дајући им предност  када им је она најпотребнија у самом почетку њиховог раста.

Ове цеви у великој мери треба да помогну у обнови аутохтоних шума храста на хумусом веома богатим стаништима на којима након сече доминира купина која представља веоам оштрог конкурента младим храстовим биљкама гушећи њихов развоји одузимајући им преко потребно сунчево светло.

’’Наше шуме су наш залог за будућност !’’

Top