Саопштење (поводом навода из медија)

По основу навода медија који се позивају на  објаву „Покрета обранимо шуме Фрушке горе“ са друштвених мрежа, где се наводи да се догодио инцидент у којем се спомиње и присуство  запосленог из ЈП „Национални парк Фрушка гора“,  обавештавамо Вас  следеће:
ЈП „Национални парк Фрушка гора“  упутило   је захтев за достављање информације ПУ Сремска Митровица након обавештења од стране запосленог да је телефонским путем 09.08.2021. године позван на информативни разговор у ПУ Сремска Митровица (допис JП у прилогу).
До достављања информације од стране ПУ Сремска Митровица, ЈП „Национални парк Фрушка гора“  нема сазнања о наводима који се помињу у медијима и путем објава и оптужби од стране ПОШФГ.
ЈП „Национални парк Фрушка гора“  оштро осуђује сваки вид насиља ! 
Након добијања сазнања од стране надлежних органа ЈП „Национални парк Фрушка гора“  ће предузети све неопходне мере из своје надлежности.
 
Прилог:
Top