Саопштење

Саопштење

Поводом сталних, тенденционих и неутемељених напада на Јавно предузећа „Национални парк Фрушка гора" као и вишемесечних готово свакодневних малициозних и готово насилних покушаја спречавања планских активности на нези и гајењу шума од стране нерегистроване групе која себе потпуно неутемељено назива Еколошким покретом, али са жељом да одговоримо на сва питања која су нам забринути грађани и медији постављали, овим путем желимо да укажемо на следеће:

Наше предузеће од 1948.г. у разним организационим облицима првенствено брине о заштити природе и живог света на подручју Фрушке горе истовремено газдујући шумом на законски, плански и стручно утемељен начин.

До 2019.године израђено је 7 шумских основа односно шума је 7 пута детаљно премерена, стручно обрађена и плански дефинисана са свим мерама и активностима које је у њој потребно спроводити како би она из уређеног раздобља у уређено раздобље бивала све квалитетнија. Од 1952.године када је први пут измерена па до 2019.г. дрвна запремина је повећана са тадашњих 2.800.000,00 кубика на данашњих 6.000.000,00 кубика још квалитетнијих дрвних сортимената које производимо одрживим коришћењем. Ово је постигнуто планским и рационалним сечама  које никад нису прелазиле дрвну запремину којом шума годишње прирашћује, односно коришћено је максимално 70% годишњег прираста. У истом том периоду наше  предузеће је активно радило на уређењу и одржавању свих

културно-историјских, биолошких, геолошких и излетничких локалитета из сопствених средстава а у интересу  свих посетилаца и љубитеља природе. На развоју подручја националног парка „Фрушка гора“ наше предузеће је одувек сарађивало са свим добронамерним и заитересованим поједницима, невладиним организацијама, пословним партнерима, локалним заједницама као и стручним институцијама.

Данас се више од 2/3  шума НП Фрушка гора класификацијски налази у зрелом и презрелом добу када је крајње време да се изврши њихово подмлађивање односно њихова обнова-ако желимо да се будуће генерације њима поносе и да их користе што квалитетније. Из наведених разлога сви нестручни, тенденциони и неутемељени напади на наше предузеће првенствено негативно утичу на интерес будућих генерација, а тек онда их можемо негативно посматрати кроз утицај на уништавање угледа Јавног предузећа, стручних људи који у њему раде и позитиван конструктиван интерес државе као власника ресурса на Фрушкој гори. Делимично је тачно да је у протеклих 6 месеци дошло до одређеног  дисбаланса у производњи дрвних сортимена као последица веома лоших временских прилика које су се огледале у великом броју дана са обилном количином падавина што је утицало на извођење друге фазе радова у шумарству ( извлачење и извоз дрвних сортимената  ) у време извођења сеча обнове. Из тог разлога у шуми је заостала одређена количина дрвне масе која се извлачи и искористи чим се за то створе услови како законски тако и они настали услед недостатка радне снаге као хроничног проблема садашњег тренутка а са којом се и наше предузеће суочава. Поводом питања везаних за сечу у вегетационом периоду мора се знати да је горе наведеним планским документима предвиђена врста сече за поједини део шуме (оделење/одсек), а тиме и оквирна дрвна маса коју је потребно излучити из поједине састојине. Законском регулативом предвиђено је да се „сече обнове“ врше у зимском периоду, од 10.септембра текуће године  до почетка вегетације наредне  године, док се „сече прореда“, односно „сече неге шума“, могу вршити током целе године. Ове сече се на истом месту извршавају сваких 10 година и дуже, односно према потреби и служе повећању квалитета будућих шума кроз пажљиву селекцију стабала и врста.

 

Све горе наведено јесу лако проверљиве чињенице, осим у случају да неко пре свега не жели да разговара са нама већ својим  малициозним и нестручним а одмах потом и паушалним (пр)оценама које у јавности путем друштвених мрежа и медија представља као чињенице покушава да наруши углед Јавног предузећа, омета рад и ствара панику у јавности. Чест је проблем данашњег друштва када појединци обмањују јавност па чак и медије креирајући проблем који  заправо не постоји а правдају се добрим намерама и активизмом за опште добро док за циљ уствари имају урушавање угледа како одређеног предузећа тако и појединачних струка као што је то овде случај од стране тзв. Еколошког покрета који није регистрован и као такав не може да одговара за учињену штету и клевете.

Када из таквог начина размишљања потекне иницијатива о приватној продаји државне имовине као што је предлог ове неформалне група, тзв. Еколошког покрета, да се продају појединачна стабла приватним лицима онда тек упада у очи колика  опасност од  оваквих нестручних и некомпетентних појединаца и покрета може да буде.

 

Наш посао је да наставимо активности за које смо основани и за које смо одговорни према нашој држави Републици Србији, природи и будућим генерацијама. Стога остајемо отворени за сарадњу са свим добронамерним појединцима, организацијама и институцијама без обзира да ли су они из владиног или невладиног сектора и више се поводом оваквих тенденциозних, нестручних, неутемељених и нажалост инструираних и интересно мотивисаних  напада нећемо оглашавати.

 

ЈП „Национални парк Фрушка гора“

Top