4 oktobar - Svetski dan životinja

4 oktobar - Svetski dan životinja

04.10.2019.       

Fauna kičmenjaka Fruške gore je veoma bogata i raznovrsna, posebno ornitofauna sa oko 220 vrsta ptica. Najređe, a ujedno i najugroženije među njima su ptice grabljivice kojih na ovom prostoru ima čak 30 vrsta. Na prostoru Parka živi 60 vrsta sisara, od malenih šumskih miševa, rovčica, puhova, preko divljih mačaka, lisica do divljih svinja, srna i jelena a na obodnim staništima brojne su kolonije tekunica. Vodozemci i gmizavci prisutni su sa preko 20 vrsta.

Fauna beskičmenjaka na području Fruške gore, s obzirom na njenu brojnost i raznovrsnost svuda u svetu, je još uvek nedovoljno istražena ali postojeći podaci ukazuju na izuzetno bogatstvo i diverzitet. Posebno je bogata fauna insekata među kojima su mnoge vrste na listi prirodnih retkosti Srbije.

Top