Javne nabavke za 2014

Br. javne nabavke: 1-5/2013
Predmet javne nabavke: Usluge na unapređivanju šuma za 2014.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 16.12.2013.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Ispravka Konkursne dokumentacije 1.:

Ispravka Konkursne dokumentacije 2.:

Ispravka Konkursne dokumentacije 3.:

Ispravka Konkursne dokumentacije 4.:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 3.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 4.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 5.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 6.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 7.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 8.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 9.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 10.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 11.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 12.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 13.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 14.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 15.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 16.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 17.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 18.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 2.

 

Br. javne nabavke: 2-1/2014
Predmet javne nabavke: Usluge na gajenju šuma i rasadničkoj proizvodnji za 2014.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 17.02.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Ispravka

Ispravka 2.

Ispravka 3.

Ispravka 4.

Obaveštenje o izmeni datuma otvaranja ponuda

Obaveštenje o obustavi partija 9.

Obaveštenje o obustavi partija 13.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 2.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 3.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 4.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 5.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 6.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 10.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 11.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 15.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 16.

 

Br. javne nabavke: 2-2/2014
Predmet javne nabavke: nabavka goriva

Rok za podnošenje ponude: 14.03.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Ispravka Konkursne dokumentacije:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 3-2/2014
Predmet javne nabavke: nabavka riblje mlađi

Rok za podnošenje ponude: 26.02.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 3-1/2014
Predmet javne nabavke: nabavka usluga obezbeđenja objekata lovište "Ravne"

Rok za podnošenje ponude: 27.02.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 3-3/2014
Predmet javne nabavke: nabavka kancelarijske opreme

Rok za podnošenje ponude: 28.02.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 3-4/2014
Predmet javne nabavke: nabavka tonera

Rok za podnošenje ponude: 10.03.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 2-3/2014
Predmet javne nabavke: nabavka električne energije

Rok za podnošenje ponude: 07.04.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Rok za podnošenje ponude: 14.04.2014.god.

Br. javne nabavke: 3-5/2014
Predmet javne nabavke: nabavka plastičnih pločica i klanfi

Rok za podnošenje ponude: 17.03.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Ispravka
poziva za podnošenje ponuda
Ispravka konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 2-4/2014
Predmet javne nabavke: usluge gajenja šuma, šume Eparhije sremske, pregovarački postupak, čl.35.st1. tačka 1 Zakona

Rok za podnošenje ponude: 19.03.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partija 4

Br. javne nabavke: 2-5/2014
Predmet javne nabavke: usluge gajenja šuma, šume Eparhije sremske, pregovarački postupak, čl.36.st1. tačka 1 Zakona

Rok za podnošenje ponude: 19.03.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partija 2

Br. javne nabavke: 3-6/2014
Predmet javne nabavke: usluge odobravanja kratkoročnog kredita za likvidnost u vidu dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu

Rok za podnošenje ponude: 10.04.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija,prilog 1:
Konkursna dokumentacija,prilog 2:
Konkursna dokumentacija,prilog 3:
Konkursna dokumentacija,prilog 4:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 3-7/2014
Predmet javne nabavke: usluge održavanja i popravke vozila

Rok za podnošenje ponude: 16.04.2014.god.
Rok za podnošenje ponude: 23.04.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Pojašnjenje konkursne dokumentacije:
Produženje roka za podnošenje ponuda:

Obrazloženje, odgovori:

Izmenjena Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partija 1.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partija 2.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

 

Br. javne nabavke: 3-8/2014
Predmet javne nabavke: usluge štampanja
Rok za podnošenje ponude: 17.04.2014.god.

Rok za podnošenje ponude: 23.04.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Pojašnjenje konkursne dokumentacije:

Produženje roka za podnošenje ponuda:

Pojašnjenje konkursne dokumentacije:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru:

 

Br. javne nabavke: 3-10/2014
Predmet javne nabavke: nabavka vreća i kesa za smeće
Rok za podnošenje ponude: 17.04.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 3-11/2014
Predmet javne nabavke: nabavka usluga održavanja terena
Rok za podnošenje ponude: 23.04.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 2-7/2014
Predmet javne nabavke: radovi na izgradnji tvrdog šumskog puta
Rok za podnošenje ponude: 30.05.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija,drugi deo:

Konkursna dokumentacija,treći deo:

Pojašnjenje konkursne dokumentacije:

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 

Br. javne nabavke: 2-6/2014

Predmet javne nabavke: radovi na adaptaciji-investicionom održavanju lovačke kuće Vorovo
Rok za podnošenje ponude: 30.05.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru:

 

Br. javne nabavke: 2-8/2014

Predmet javne nabavke: nabavka vozila, po partijama
Rok za podnošenje ponude: 30.05.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partija 1.:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partija 2.:

 

Br. javne nabavke: 3-12/2014
Predmet javne nabavke: nabavka delova i pribora za vozila i njihove motore, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 15.05.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru:

 

Br. javne nabavke: 3-13/2014
Predmet javne nabavke: pravne usluge-usluge zastupanja
Rok za podnošenje ponude: 27.05.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru:

 

Br. javne nabavke: 2-9/2014

Predmet javne nabavke: nabavka hemijskih sredstava
Rok za podnošenje ponude: 23.06.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru:

 

Br. javne nabavke: 3-14/2014

Predmet javne nabavke: usluge povezane sa poljoprivrednom proizvodnjom
Rok za podnošenje ponude: 09.06.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke:

 

Br. javne nabavke: 3-15/2014

Predmet javne nabavke: usluge održavanja i popravke teretnih vozila, program "fiat" i "zastava"
Rok za podnošenje ponude: 20.06.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru:

 

Br. javne nabavke: 2-11/2014

Predmet javne nabavke:nabavka žice za ogradu u lovištu Vorovo
Rok za podnošenje ponude: 18.07.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Pitanja i odgovori:

Pitanja i odgovori2:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru:

 

Br. javne nabavke: 3-16/2014

Predmet javne nabavke: usluge povezane sa poljoprivrednom proizvodnjom
Rok za podnošenje ponude: 03.07.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Izmenjena Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru:

 

Br. javne nabavke: 2-12/2014
Predmet javne nabavke: radovi na izgradnji tvrdog šumskog puta Partizanski put-Mandalina ćuprija
Rok za podnošenje ponude: 04.08.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Pitanja i odgovori:

Izmena Konkursne dokumentacije:

Izmena Konkursne dokumentacije:

Produženje roka za podnošenje ponuda

Pitanja i odgovori:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru:

Br. javne nabavke: 2-13/2014
Predmet javne nabavke: Usluge na unapređivanju šuma za 2014.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 04.08.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 2.

Br. javne nabavke: 2-14/2014
Predmet javne nabavke: Usluge na gajenju šuma manastira Rakovac za 2014.godinu

Rok za podnošenje ponude: 04.08.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
:

Br. javne nabavke: 2-10/2014
Predmet javne nabavke: radovi na izgradnji i rekonstrukciji ograde u ograđenom delu lovišta Vorovo

Rok za podnošenje ponude: 11.08.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Pitanja i odgovori:
Izmenjena Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 2-15/2014
Predmet javne nabavke: nabavka žitarica, po partijama:

1. kukuruz (u klipu i u zrnu)
2. semenski materijal (semenski kukuruz)
Rok za podnošenje ponude: 22.08.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2.

Br. javne nabavke: 3-19/2014
Predmet javne nabavke: GPS uređaji, navigacioni instrumenti, 20 komada

Rok za podnošenje ponude: 13.08.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Pitanja i odgovori:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru,

Br. javne nabavke: 3-20/2014
Predmet javne nabavke: usluge daljinskog nadzora vozila (za 31 vozilo)

Rok za podnošenje ponude: 29.08.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru,

Br. javne nabavke: 2-16/2014
Predmet javne nabavke: usluge gajenja šuma, Eparhija sremska, šume manastira Rakovac

Rok za podnošenje ponude: 03.09.2014.god.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 3-18/2014
Predmet javne nabavke: Usluge osiguranja u JP “NP Fruška gora“

Rok za podnošenje ponude: 06.10.2014.god
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 3-21/2014
Predmet javne nabavke: radovi na izgradnji kupatila u Eko kampu, na Stražilovu

Rok za podnošenje ponude: 20.10.2014.god
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 3-23/2014
Predmet javne nabavke: usluge održavanja terena, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 31.10.2014.god
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

Predmet javne nabavke: Usluge na unapređivanju šuma za 2015.godinu, po partijama
Predhodno obaveštenje

Br. javne nabavke: 3-22/2014
Predmet javne nabavke: nabavka radne i zaštitne odeće i opreme za bezbednost i zdravlje na radu

Rok za podnošenje ponude: 21.11.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 2-17/2014
Predmet javne nabavke: Usluge na unapređivanju šuma za 2015.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 29.12.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Pitanja i odgovori:
Izmenjena Konkursna dokumentacija:

Br. javne nabavke: 3-24/2014
Predmet javne nabavke: nabavka vanbrodskog pogonskog motora

Rok za podnošenje ponude: 11.12.2014.god.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Arhiva javnih nabavki 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Top