Javne nabavke za 2017

Plan nabavki za 2017.godinu Plan 2017

Izmenjen Plan nabavki za 2017.godinu Plan 2017

Izmenjen Plan nabavki za 2017.godinu Plan 2017

Izmena Plana Plan 2017

Izmena Plana Plan 2017

Izmena Plana Plan 2017

 

Br. javne nabavke: 1-4-OU-OS/2016
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na unapređivanju šuma, za 2017.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 21.11.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena Konkursna dokumentacija

Konkursna izmena

Odluka o obustavi, partija 1

Odluka o obustavi, partija 9

Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1 i 9

Odluka o dodeli OS, partija 2

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli OS, partija 3

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Odluka o dodeli OS, partija 4

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 4

Obaveštenje o  zaključenom ugovoru

Obaveštenje o  zaključenom ugovoru

Obaveštenje o  zaključenom ugovoru

Obaveštenje o  zaključenom ugovoru

 

Odluka o dodeli OS, partija 5

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli OS, partija 6

Tehnička ispravka Odluke o dodeli OS, partija 6

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli OS, partija 7

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Odluka o dodeli OS, partija 8

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 1-5-PPU-OS/2016
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na unapređivanju šuma, za 2017.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 23.12.2016.godine

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli OS, partija 1

Odluka o dodeli OS, partija2

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 5-1-OU-OS/2017
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na gajenju šuma, za 2017.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 03.03.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija-Izmena Komisije

Pitanja i pojašnjenja-Izmena Komisije

Izmenjena Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija-Izmena Komisije

Konkursna-obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pitanja i pojašnjenja i tehnička ispravka konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka, partija 1

Odluka o obustavi postupka, partija 2

Odluka o obustavi postupka, partija 3

Odluka o obustavi postupka, partija 4

Odluka o obustavi postupka, partija 5

Obaveštenje o obustavi postupka

 

Prodaja dubećeg drveta (na panju)
Rok za podnošenje ponuda: 06.02.2017.godine do 11,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 03.02.2017.godine

Konkursna dokumentacija RJ Ležimir

Konkursna dokumentacija RJ Erdevik

 

Br. javne nabavke: 6-1-MNU-U/2017
Predmet javne nabavke: usluge održavanja terena

Rok za podnošenje ponuda: 01.03.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka 6-1

Obaveštenje o obustavi postupka 6-1

 

Br. javne nabavke: 6-2-MNR-U/2017
Predmet javne nabavke: radovi na održavanju mekih i tvrdih šumskih puteva

Rok za podnošenje ponuda: 01.03.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka 6-2

Obaveštenje o obustavi postupka 6-2

 

Br. javne nabavke: 6-3-MND-OS/2017
Predmet javne nabavke: nabavka plastičnih pločica i drugog mat.za obeležavanje

Rok za podnošenje ponuda: 07.03.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma

 

Br. javne nabavke: 5-2-OU-OS/2017
Predmet javne nabavke: usluge u rasadničkoj proizvodnji, za 2017.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 30.03.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma,1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma,2

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

 

Br. javne nabavke: 6-4-MNU-OS/2017
Predmet javne nabavke: usluge održavanja i popravke vozila, sa ugradnjom rezervnih delova

Rok za podnošenje ponuda: 23.03.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma

 

Br. javne nabavke: 6-5-MNU-U/2017
Predmet javne nabavke: usluge održavanja terena (košenje livada)

Rok za podnošenje ponuda: 04.04.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - partija 1

Odluka o dodeli ugovora - partija 2

Odluka o dodeli ugovora - partija 3

Odluka o dodeli ugovora - partija 4

Odluka o dodeli ugovora - partija 5

 

Br. javne nabavke: 6-6-MNR-U/2017
Predmet javne nabavke: radovi na održavanju mekih i tvrdih šumskih puteva i postavljanje rampi

Rok za podnošenje ponuda: 04.04.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - partija 1

Odluka o dodeli ugovora - partija 2

Odluka o dodeli ugovora - partija 3

Odluka o dodeli ugovora - partija 4

Odluka o dodeli ugovora - partija 5

 

Br. javne nabavke: 5-4-PPU-OS/2017
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na gajenju šuma, za 2017.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 18.04.2017.godine

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma,1

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma,1

Obaveštenje o zaključenju ugovora,1

Obaveštenje o zaključenju ugovora,2

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma,2

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma,2

Obaveštenje o zaključenju ugovora,2

Obaveštenje o zaključenju ugovora,3

Obaveštenje o zaključenju ugovora,4

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora,2

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma,3

Obaveštenje o zaključenju ugovora,3

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

Obaveštenje o zaključenju ugovora,2

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma,4

Obaveštenje o zaključenju ugovora,4

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma,5

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma,5

Obaveštenje o zaključenju ugovora,5

 

Br. javne nabavke: 5-3-OD-OS/2017
Predmet javne nabavke: nabavka goriva

Rok za podnošenje ponuda: 22.05.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju Ugovora

 

Br. javne nabavke: 6-7-MND-OS/2017
Predmet javne nabavke: nabavka kancelarijskog materijala i opreme, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 12.05.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna-pitanja i odgovor

Odluka o dodeli OS - partija 1

Odluka o dodeli OS - partija 2

Obaveštenje o zaključenju OS - partija 1

Obaveštenje o zaključenju OS - partija 2

 

Br. javne nabavke: 5-5-OR-U/2017
Predmet javne nabavke: nabavka radova na izgradnji šumskog puta "Vorovo-Drenje"

Rok za podnošenje ponuda: 12.06.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i razjašnjenja

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije

Pitanja i razjašnjenja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

Br. javne nabavke: 6-9-MND-U/2017
Predmet javne nabavke: nabavka riblje mlađi

Rok za podnošenje ponuda: 22.05.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

 

Br. javne nabavke: 6-10-MND-OS/2017
Predmet javne nabavke: nabavka električne energije

Rok za podnošenje ponuda: 16.06.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 6-11-MND-U/2017
Predmet javne nabavke: nabavka riblje mlađi

Rok za podnošenje ponuda: 19.06.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

 

Br. javne nabavke: 6-12-MND-OS/2017
Predmet javne nabavke: nabavka poljoprivredne opreme

Rok za podnošenje ponuda: 26.06.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OS

 

Prodaja dubećeg drveta (na panju)
Rok za podnošenje ponuda: 03.07.2017.godine do 09,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 30.06.2017.godine

Konkursna dokumentacija RJ Sremska Kamenica

 

Br. javne nabavke: 6-13-MNU-OS/2017
Predmet javne nabavke: usluge dugorošnog zakupa putničkih vozila

Rok za podnošenje ponuda: 14.07.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OS

 

Br. javne nabavke: 5-6-OR-U/2017
Predmet javne nabavke: Radovi u lovištu Vorovo (postavljanje ograde)

Rok za podnošenje ponuda: 28.08.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i razjašnjenja

Odluka o obustavi postupka

 

Br. javne nabavke: 5-7-OR-U/2017
Predmet javne nabavke: Građevinski radovi na adaptaciji lovačke kuće u Vorovu

Rok za podnošenje ponuda: 28.08.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

 

Br. javne nabavke: MND-OS-6-14/2017
Predmet javne nabavke: Nabavka hrane za divljač

Rok za podnošenje ponuda: 22.09.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

Prodaja dubećeg drveta (na panju)
Rok za podnošenje ponuda: 25.09.2017.godine do 11,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 23.09.2017.godine

Konkursna dokumentacija RJ Sremska Kamenica

 

 

Br. javne nabavke: 6-15-MND-U/2017
Predmet javne nabavke: nabavka riblje mlađi

Rok za podnošenje ponuda: 16.10.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 6-8-MND-OS/2017
Predmet javne nabavke: nabavka guma za vozila

Rok za podnošenje ponuda: 16.10.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

 

Br. javne nabavke: 6-16-MND-U/2017
Predmet javne nabavke: nabavka muflonske divljači

Rok za podnošenje ponuda: 18.10.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 5-9-PPR-U/2017 pregovarački postupak
Predmet javne nabavke: građevinski radovi na adaptaciji lovačke kuće u Vorovu

Rok za podnošenje ponuda: 20.10.2017.godine

Obaveštenje o pokreetanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 5-8-OR-OS/2017
Predmet javne nabavke: nabavka radova na izgradnji šumskih puteva

partija 1: Janok

partija 2: Paragovo

Rok za podnošenje ponuda: 13.11.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 1

Konkursna dokumentacija 2

Konkursna dokumentacija 3

Konkursna dokumentacija 4

Odgovor na pojašnjenje 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom OS

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom OS

 

Br. javne nabavke: 5-9-OU-OS/2017
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na unapređivanju šuma za 2018.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 04.12.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 2

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 3

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 4

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 5

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 6

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 7

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 8

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 9

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 10

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 11

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 12

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 13

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 14

 

Br. javne nabavke: 6-17-MNU-U/2017
Predmet javne nabavke: nabavka usluga projektovanja -          ”CENTAR ZA POSETIOCE – VIZITORSKI CENTAR NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA”

Rok za podnošenje ponuda: 27.11.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 1

Odluka o obustavi postupka

Odluka o dodeli ugovora

 

Br. javne nabavke: 6-18-MNU-OS/2017
Predmet javne nabavke: nabavka usluga osiguranja

Rok za podnošenje ponuda: 29.11.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 1

Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom OS

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 6-19-MNU-OS/2017
Predmet javne nabavke: nabavka usluga mobilne telefonije

Rok za podnošenje ponuda: 04.01.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena kd

Izmenjena Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom OS

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Arhiva javnih nabavki 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Top