11.децембар - Међународни дан планина

11.децембар - Међународни дан планина

11.02.2020.       

Свуда у свету данас се обележава Међународни дан планина јер су оне изузетно важне како за живот самих људи тако и за целокупан живи свет који на њима живи. Сви национални паркови у Србији су планинска подручја са изузетним биодиверзитетом који само заједно можемо сачувати.

Top