Природне вредности

Биљке

Флора Флора Фрушке горе је веома разнолика и специфична. На простору уже зоне Националног парка расте око 1000 врста биљака, а њихов укупан број, заједно са биљкама на простору заштитне зоне, прелази цифру од 1500 врста. Овако великом разноврсношћу Фрушка гора може да… Прочитај више

Животиње

Животињски свет Фрушке горе веома је богат и разноврстан. Фауна бескичмењака (Invertebrata) је релативно слабо проучена. Највише истраживане групе бескичмењака на Фрушкој гори су: Nematoda, Cl. Trematodes, Cl. Oligochaeta, Cl. Arachnida (Acarina), Cl. Crustacea (Copepoda… Прочитај више

Гљиве

Гљиве, као једно од седам  царстава живих бића на планети Земљи, сачињавају тзв. фунгију, групу разлагача, минерализатора органске материје, изузетно значајну у процесима кружења материје и енергије у природи. На Фрушкој гори гљиве живе на свим типовима станишта,… Прочитај више

Географија и геологија

Фрушка гора се налази између 45° 0’ и 45° 15’ северне географске ширине и између 16° 37’ и 18° 01’ источне географске дужине. Фрушка гора налази се у јужном делу Панонске низије између реке Дунав на северу и реке Саве на југу… Прочитај више

Хидрологија и клима

Хидролошке карактеристике Фрушке горе Хидрографска мрежа Фрушке горе веома је густа и релативно правилно распоређена. Површинске воде су представљене изворима, врелима, густом речном мрежом, барама и вештачким језерима. Хидрографија ове планине резултат је релативно велике… Прочитај више

Top