Лов

Лов

Ловиште Националног парка Фрушка гора обухвата површину од 25518 ха и састоји се од ограђеног ("Ворово") и отвореног дела. Карактеристика ловишта је сложена и врстама бројна фауна, што је у складу са општим природним, климатским и орографским условима терена, као и разнолика и флористички богата вегетација.

Поред тога, већи део ловишта располаже правилно распоређеним извориштима воде, што додатно поспешује узгој дивљачи на овом подручју. Ловиште је брдског типа у коме се поред аутохтоних врста (европски јелен, дивља свиња, срна и зец) налазе и алохтоне врсте дивљачи (муфлон и јелен лопатар) које се узгајају у "Ворову". Лов је организован у складу са Законом о ловству.

ЈП „Национални парк Фрушка гора“ позива све заинтересоване ловце да посете Фрушку гору у предстојећој ловној сезони и опробају своју срећу (и умеће) у атрактивном ловачком амбијенту.

У отвореном делу ловишта за ловне групе нудимо могућности успешног одстрела већег броја дивљих свиња, а за индивидуалне ловце организујемо појединачни одстрел са чеке.

У ограђеном делу ловишта („Ворово“) поред одстрела дивље свиње и лопатара (који је надалеко познат по свом квалитету и трофејној вредности), заинтересовани ловци могу се опробати и у лову на муфлона, још једног атрактивног представника крупне дивљачи.

ИЗДАВАЊЕ ЛОВНИХ КАРТИ

На основу закона о дивљачи и ловству („Сл.гласник РС“, бр. 18/2010) ловиште „Национални парк Фрушка гора“ категорисано је као ловиште посебне намене којим газдује ЈП „Национални парк Фрушка гора“. Као корисник ловишта овлашћено је за издавање ловних карти за ловну годину 2022/2023.

Овим путем ЈП „Национални парк Фрушка гора“ обавештава све заинтересоване ловце да ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОВНЕ КАРТЕ могу подићи у дирекцији ЈП у Сремској Каменици, Змајев трг 1.

Контакт особа за организовање лова: дипл. инж. шум. Данко Цупара, 021/ 463-666

Изаберите свој изазов из богате ловне понуде коју смо Вам припремили, и постаните део наше ловачке породице!

Ценовник за уловљену дивљач и услуге у лову у ловној 2015/2016 години

Top