Културне вредности

Историја

У праисторијско време, према материјалним остацима добијеним ископавањима, Фрушка гора је била углавном насељена на приобаљу Дунава. У планински масив обрастао шумом човек је залазио само ради лова или тражења привременог склоништа за време опасности. Праисторијски локалитети,… Прочитај више

Манастири

Манастири Фрушке горе су јединствена група сакралних објеката настала у периоду од XV до XVIII века. Од 35 изграђених манастира до данас је сачувано 16. Ти манастири су кроз историју представљали симбол националног отпора Срба Турској империји и заштитнике великог националног… Прочитај више

Top