Јавне набавке

Јавне набавке

14.05.2019.

План јавних набавки за 2015. годину -  План 2015

Измењен План јавних набавки за 2015. годину -  План 2015

Измењен План јавних набавки за 2015. годину -  План 2015

Правилник о уређивању поступка јавне набавке у ЈП "Национални парк Фрушка гора"

План јавних набавки за 2016. годину -  План 2016

Измењен План набавки за 2016. годину - План 2016

Измењен План набавки за 2016. годину - План 2016

Техничка измена Плана набавки за 2016. годину - План 2016

План набавки за 2017.годину План 2017

Измењен План набавки за 2017.годину План 2017

Измењен План набавки за 2017.годину План 2017

Измена Плана План 2017

Измена Плана План 2017

Измена Плана План 2017

План набавки План 2018

Одлука о усвајању Плана набаки Одлука

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

2019

План набавки План 2019

одлука о усвајању Плана 2019

Измењен План набавки План 2019

Измењен План набавки План 2019

Измењен План набавки План 2019

Измењен План набавки План 2019

Измењен План набавки План 2019

Бр. јавне набавке: 1-7-ОУ-ОС/2018

Предмет јавне набавке: набавка услуга на унапређивању шума за 2019.годину

Рок за подношење понуда: 27.12.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Продаја дубећег дрвета (на пању) и код пања

Рок за подношење понуда: 04.02.2019. године до 11,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 31.01.2019.године

Конкурсна документација

Оглас

Бр. јавне набавке: 1-1-ОД-ОС/2019
Предмет јавне набавке: Набавка возила, у две партије

Рок за подношење понуда: 04.03.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума: Партија 1

Одлука о закључењу оквирног споразума: Партија 2

Обавештење о закључењу оквирног споразума: Партија 2

Бр. јавне набавке: 2-2-MНД-ОС/2019
Предмет јавне набавке: Набавка пластич.плочица и пропратн.алата, у две партије

Рок за подношење понуда: 12.02.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума: Партија 1

Одлука о закључењу оквирног споразума: Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 2

Обавештење о закљ.наруџбеницама за први квартал 2019.г

Бр. јавне набавке: 2-1-МНУ-У/2019
Предмет јавне набавке: услуге маркетинга

Рок за подношење понуда: 18.02.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Бр. јавне набавке: 2-3-МНУ-ОС/2019
Предмет јавне набавке: услуге текућег одржавања објеката

Рок за подношење понуда: 27.02.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Бр. јавне набавке: 2-5-МНУ-ОС/2019
Предмет јавне набавке: услуге одржавања и поправке возила

Рок за подношење понуда: 28.02.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закљ.наруџбеницама за први квартал 2019.г

Продаја дрвета код пања
Рок за подношење понуда: 18.02.2019. године до 10,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 14.02.2019.године

Огласна документација Беочин

Огласна документација Врдник

Оглас

Продаја дрвета код пања
Рок за подношење понуда: 25.02.2019. године до 09,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 22.02.2019.године

Огласна документација Беочин

Оглас

Продаја дрвета на пању и код пања
Рок за подношење понуда: 28.02.2019. године до 09,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 27.02.2019.године

Огласна документација Лежимир

Оглас

Бр. јавне набавке: 2-7-МНУ-ОС/2019
Предмет јавне набавке: услуге текућег одржавања објеката

Рок за подношење понуда: 21.03.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу

Бр. јавне набавке: 2-6-МНУ-ОС/2019
Предмет јавне набавке: услуге одржавања терена, по партијама

Рок за подношење понуда: 22.03.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС - партија 1

Одлука о закључењу ОС - партија 2

Продаја дрвета на пању
Рок за подношење понуда: 18.03.2019. године до 09,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 15.03.2019.године

Огласна документација Лежимир

Оглас

Бр. јавне набавке: 1-2-УО-ОС/2019
Предмет јавне набавке: услуге расадничке производње

Рок за подношење понуда: 19.04.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Бр. јавне набавке: 2-4-МНД-ОС/2019
Предмет јавне набавке: набавка садница, по партијама

Рок за подношење понуда: 01.04.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС - партија 1

Одлука о закључењу ОС - партија 2

Бр. јавне набавке: 2-8-МНУ-ОС/19
Предмет јавне набавке: Услиге техничког испитивања и обуке

Рок за подношење понуда: 12.04.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС - партија 1

Одлука о закључењу ОС - партија 2

Одлука о закључењу ОС - партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 3

Бр. јавне набавке: 2-9-МНД-ОС/19
Предмет јавне набавке: Радне машине

Рок за подношење понуда: 15.04.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Бр. јавне набавке: 2-10-МНД-ОС/19
Предмет јавне набавке: Гуме за возила и опрема за возила, по партијама

Рок за подношење понуда: 17.04.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС - партија 1

Одлука о закључењу ОС - партија 2

Одлука о закључењу ОС - партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 3

Бр. јавне набавке: 1-3-OД-ОС/19
Предмет јавне набавке: Набавка горива

Рок за подношење понуда: 13.05.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Бр. јавне набавке: 2-11-МНУ-ОС/19
Предмет јавне набавке: Услуге штампа, по партијама

Рок за подношење понуда: 23.04.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС - партија 1

Одлука о закључењу ОС - партија 2

Одлука о закључењу ОС - партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 3

Бр. јавне набавке: 2-12-МНД-ОС/19
Предмет јавне набавке: Радне машине

Рок за подношење понуда: 03.05.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о додели уговора

Бр. јавне набавке: 2-13-МНД-ОС/19
Предмет јавне набавке: Рачунари и рачунарска опрема, по партијама

Рок за подношење понуда: 23.05.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели ОС, партија 1

Одлука о додели ОС, партија 2

Одлука о додели ОС, партија 3

Обавештење о закљученом ОС, партија 1

Обавештење о закљученом ОС, партија 2

Обавештење о закљученом ОС, партија 3

Бр. јавне набавке: 1-4-ОД-ОС/19

Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије

Рок за подношење понуда: 26.06.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели ОС

Обавештење о закљученом ОС

Обавештење о додели уговора

Бр. јавне набавке: 2-15-МНУ-ОС/19

Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуга надзора

Рок за подношење понуда: 12.06.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели ОС, партија 1

Одлука о додели ОС, партија 2

Обавештење о закљученом уговору РЈ Сремска Каменица

Обавештење о закљученом уговору РЈ Беочин

Бр. јавне набавке: 2-15-МНД-ОС/19

Предмет јавне набавке:  Јавна набавка добара-канцеларијски материјал

Рок за подношење понуда: 19.06.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

јавни позив

 

Бр. јавне набавке: 2-14-МНУ-ОС/19

Предмет јавне набавке: Заштитна одећа и обућа

Рок за подношење понуда: 08.07.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели ОС

Обавештење о закљученом ОС

 

Бр. јавне набавке: 2-16-МНУ-У/19

Предмет јавне набавке: Услуге праћења возила

Рок за подношење понуда: 10.07.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Бр. јавне набавке: 2-17-МНУ-У/19

Предмет јавне набавке: Услуге изнајмљивања простора

Рок за подношење понуда: 10.09.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Бр. јавне набавке: 2-18-МНУ-ОС/19

Предмет јавне набавке: Услуге Омладинске студентске задруге и услуге запошљавања и лизинга у запошљавању, у две партије

Рок за подношење понуда: 30.09.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели ОС партија 1

Одлука о додели ОС партија 2

Обавештење о закључењу оквирног споразума

Бр. јавне набавке: 2-19-МНД-ОС/19

Предмет јавне набавке: Набавка хране за дивљач

Рок за подношење понуда: 15.10.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели ОС

Обавештење о закљученом ОС

Обавештење о закљученом уговору

Бр. јавне набавке: 2-20-МНД-ОС/19

Предмет јавне набавке: Набавка садница са услугом садње

Рок за подношење понуда: 12.11.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација

Конкурсна документација

Продужење рока за подношење понуда

Продужење рока за подношење понуда3

Конкурсна документација измена3

Конкурсна документација измена3

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закључењу уговора

Бр. јавне набавке: 1-5-ОУ-ОС/19

Предмет јавне набавке: Набавка услуга осигурања

Рок за подношење понуда: 02.12.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена Конкурсна документација

Измењена Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закључењу уговора

Бр. јавне набавке: 1-6-ОУ-ОС/19

Предмет јавне набавке: Набавка услуга на унапређивању шума, по партијама, према Плану сеча за 2020.г

Рок за подношење понуда: 06.01.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена Конкурсне документације

Измењена Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС, партија 3

Обавештење о закључењу ОС, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Одлука о закључењу ОС, партија 4

Обавештење о закључењу ОС, партија 4

Одлука о закључењу ОС, партија 7

Обавештење о закључењу ОС, партија 7

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

Одлука о закључењу ОС, партија 8

Обавештење о закључењу ОС, партија 8

Обавештење о закључењу уговора, партија 8

Обавештење о закључењу уговора, партија 8

Одлука о закључењу ОС, партија 9

Обавештење о закључењу ОС, партија 9

Обавештење о закључењу уговора, партија 9

Одлука о закључењу ОС, партија 10

Обавештење о закључењу ОС, партија 10

Обавештење о закључењу уговора, партија 10

Одлука о закључењу ОС, партија 11

Обавештење о закључењу ОС, партија 11

Обавештење о закључењу уговора, партија 11

Обавештење о закључењу уговора, партија 11

Обавештење о закључењу уговора, партија 11

Одлука о закључењу ОС, партија 1

Обавештење о закључењу ОС, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Одлука о закључењу ОС, партија 2

Обавештење о закључењу ОС, партија 2

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

Одлука о закључењу ОС, партија 5

Обавештење о закључењу ОС, партија 5

Обавештење о закључењу уговора, партија 5

Одлука о закључењу ОС, партија 6

Обавештење о закључењу ОС, партија 6

Обавештење о закључењу уговора, партија 6

Обавештење о закључењу уговора, партија 6

Одлука о закључењу ОС, партија 12

Одлука о обустави, партија 12

Бр. јавне набавке: 2-21-МНД-У/19

Предмет јавне набавке: Набавка јеленске дивљачи

Рок за подношење понуда: 23.12.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

                                            2020 ГОДИНА

План јавних набавки за 2020.годину

План јавних набавки за 2020.годину, I измена

Бр. јавне набавке: 6-1-МНУ-ОС/20

Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније

Рок за подношење понуда: 17.01.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 5-1-ОР-У/20

 

Предмет јавне набавке: Радови у ловишту Ворово, постављање ограде, по партијама

Рок за подношење понуда: 09.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Бр. јавне набавке: 6-3-МНУ-У/20

Предмет јавне набавке: Услуге израде и уградње софтвера

Рок за подношење понуда: 18.02.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Бр. јавне набавке: 6-4-МНУ-У/20

Предмет јавне набавке: Услуге израде аката, по партијама

Рок за подношење понуда: 20.02.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација-питања и разјашњења

Конкурсна документација-питања и разјашњења

Конкурсна документација-продужење рока

Конкурсна документација-измењена

Конкурсна документација-питања и разјашњења

Конкурсна документација-продужење рока

Одлука о додели уговора, партија 1

Одлука о обустави поступка, партија 2

Бр. јавне набавке: 6-2-МНД-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка електричних сензора"чобаница", са опремом и уградњом

Рок за подношење понуда: 24.02.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна - питања

Конкурсна -продужење рока

Конкурсна - измењена

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

Бр. јавне набавке: 5-2-ОУ-ОС/20

Предмет јавне набавке: Набавка услуга на заштити и гајењу шума, по партијама

Рок за подношење понуда: 23.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Бр. јавне набавке: 6-5-МНД-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка јеленске дивљачи

Рок за подношење понуда: 11.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Бр. јавне набавке: 6-9-МНД - ОС/20

Предмет јавне набавке: Набавка пластичних плочица и производа од пластике, по партијама

Рок за подношење понуда: 18.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Бр. јавне набавке: 5-3-ОУ-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка услуге припреме земљишта за расадник

Рок за подношење понуда: 03.04.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Бр. јавне набавке: 6-7-МНУ-ОС/20

Top