Јавне набавке

Јавне набавке

Архива Јавних набавки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Набавке на које се ЗЈН не примењује


План јавних набавки за 2020.годину

План јавних набавки за 2020.годину, I измена

План јавних набавки за 2020.годину, измена

Правилник о ближем уређивању поступка набавки у ЈП "НП Фрушка гора"

Правилник

Бр. јавне набавке: 6-1-МНУ-ОС/20

Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније

Рок за подношење понуда: 17.01.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 5-1-ОР-У/20

Предмет јавне набавке: Радови у ловишту Ворово, постављање ограде, по партијама

Рок за подношење понуда: 09.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Бр. јавне набавке: 6-3-МНУ-У/20

Предмет јавне набавке: Услуге израде и уградње софтвера

Рок за подношење понуда: 18.02.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Бр. јавне набавке: 6-4-МНУ-У/20

Предмет јавне набавке: Услуге израде аката, по партијама

Рок за подношење понуда: 20.02.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација-питања и разјашњења

Конкурсна документација-питања и разјашњења

Конкурсна документација-продужење рока

Конкурсна документација-измењена

Конкурсна документација-питања и разјашњења

Конкурсна документација-продужење рока

Одлука о додели уговора, партија 1

Одлука о обустави поступка, партија 2

 

Бр. јавне набавке: 6-2-МНД-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка електричних сензора"чобаница", са опремом и уградњом

Рок за подношење понуда: 24.02.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна - питања

Конкурсна -продужење рока

Конкурсна - измењена

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

 

Бр. јавне набавке: 5-2-ОУ-ОС/20

Предмет јавне набавке: Набавка услуга на заштити и гајењу шума, по партијама

Рок за подношење понуда: 23.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Бр. јавне набавке: 6-5-МНД-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка јеленске дивљачи

Рок за подношење понуда: 11.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Бр. јавне набавке: 6-9-МНД - ОС/20

Предмет јавне набавке: Набавка пластичних плочица и производа од пластике, по партијама

Рок за подношење понуда: 18.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Бр. јавне набавке: 5-3-ОУ-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка услуге припреме земљишта за расадник

Рок за подношење понуда: 03.04.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Бр. јавне набавке: 6-13-МНУ-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка услуга одржавања терена и одржавања шумских путева, по партијама

Рок за подношење понуда: 22.06.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави, партија 1

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

Бр. јавне набавке: 5-5-ОУ-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка услуга добровољног пензијског осигурања

Рок за подношење понуда: 19.06.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Бр. јавне набавке: 6-14-МНУ-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка услуга одржавања терена

Рок за подношење понуда: 10.07.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

Бр. јавне набавке: 6-14-МНД-ОС/20

Предмет јавне набавке: Набавка прикључних делова за радне машине

Рок за подношење понуда: 22.07.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

Бр. јавне набавке: 6-16-МНД-ОС/20

Предмет јавне набавке: Набавка заштитне одеће и обуће

Рок за подношење понуда: 28.07.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Бр. јавне набавке: 6-17-МНД-ОС/20

Предмет јавне набавке: Набавка хране за дивљач

Рок за подношење понуда: 12.10.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Top