Годишње карте за 2024. годину

Годишње карте за 2024. годину

01.02.2024.       

У складу са законским одредбама, као управљач заштићеног подручја Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“у обавези је да врши дневну наплату коришћења моторних возила и посета физичких лица заштићеном подручју.

Прописаном одредбом дневна накнада износи:

- коришћење путничког моторног возила и мотоцикла.............. 300,00 дин

- посета физичког лица заштићеном подручју............................. 100,00 дин

 

У складу са Законом и уз сагласност надлежног министарства ЈП „Национални парк Фрушка гора“ у интересу својих посетилаца донело је одлуку о утврђивању ГОДИШЊЕ КАРТЕ као ефикасније и повољније мере спровођења обавезе по Закону о накнадама за коришћење јавних добара.

Наведено подразумева да ималац ГОДИШЊЕ КАРТЕ неограничено током календарске године може индивидуално посетити заштићено подручје Национални парк Фрушка гора - „Годишња карта-за посетиоце“ и користити своје путничко моторно возило или мотоцикл у заштићеном подручју Национални парк Фрушка гора – „Годишња карта за коришћење путничког моторног возила-мотоцикла“.

 

Износ ГОДИШЊЕ КАРТЕ:

- коришћење путничког моторног возила и мотоцикла.............. 1.200,00 дин

- посета физичког лица заштићеном подручју............................. 600,00 дин

 

Средства ће се уплаћивати на наменски рачун и користиће се за заштиту и унапређење заштићеног подручја, уређење и ревитализацију излетишта, стаза и излетничког мобилијара.

 

 

 

Карте за наведене накнаде за коришћење заштићеног подручја можете купити на следећим локацијама:

 

-Информативни центар на Иришком венцу

-РЈ Беочин (Беочин)

-РЈ Врдник (Врдник)

-РЈ Лежимир (Лежимир)

-Рј Ердевик (Ердевик)

 

* Наплата накнада за коришћење заштићеног подручја врши се од 2009.године на основу: члана 70. Закона о заштити природе ( Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016) и Одлуке о

накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парка Фрушка гора (Службени гласник РС број 100/2010)

* Наплата накнада за коришћење заштићеног подручја врши се од 01.01.2019. године на основу: члана 105-110. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Сл.гласник РС бр.95/2018) и Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парка Фрушка гора број 309/1 (Сл.гласник РС бр.14/2019)

 

Top