Насељавање европског јелена у централну Србију

Насељавање европског јелена у централну Србију

Дана 03.12. 2022. године, преко пројекта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за шуме, у складу са планираним пројектним активностима насељавања Централне Србије са европским јеленом, ЈП Национални парк Фрушка гора извршило је пребацивање 21 јединке европског јелена. Дивљач је претходно испитана у складу са планираним програмом контроле здравственог стања дивљачи од стране Управе за ветерину. Здравствено испитивање дивљачи је урађено у сарадњи са Научно ветеринарским институтом Нови Сад, и животиње су провеле неопходни одредени период у карантину. Јединке европског јелена су познатог порекла. Узгајане су у ограђеном делу репродуктивног центра - узгајалишта Равне којим управља ЈП Национални парк Фрушка гора. Транспорт једински је протекао у најбољем реду и јединке су безбедно испоручене и пуштене у природу.

Top