Заштита природе

Дана 02.02.2021. године на локалитету Јанок током обиласка терена чувари су пронашли повређеног орла белорепана. Птица је, у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе транспортована у Зоолошки врт Палић где јој је пружена ветеринаска помоћ.

Top