Сакупљање смећа

Сакупљање смећа на излетничким местима Змајевац, Бранковац и Поповица. 19.04.2021. год.

Сакупљање смећа на излетничким местима дуж пута од Банстола до Бранковца. 13.04.2021. год.

Дана 28. и 29.03. на више локалитета (Змајевац, Бранковац, Јабука, Споменик Слобода, Градац) сакупљано је смеће које су оставили излетници.

Током редовног обиласка терена, дана 08.03.2021.год. чувари су покупили и смеђе на излетишту Змајевац.

 

26.02.2021.год. сакупљано је смеђе на више локалитета (Астал, Змајевац, Бранковац, Краљев извор, Летенка, Рохаљ базе) на подручју Парка и одношење на депоније.

Top