Саопштење за првомајске празнике

Саопштење за првомајске празнике

Национални парк Фрушка гора, као једно од најомиљенијих излетишта у Србији и ове године спремно очекује више десетина хиљада  посетилаца. Уређена су сва излетишта дуж Гребенског пута и на осталим деловима Фрушке горе, од којих су најпосећенија: Иришки Венац, Стражилово, Бранковац, Змајевац, Летенка, Липовача, Тестера, Андревље, Широке ледине и други излетнички локалитети. Такође је урађен и третман сузбијања крпеља у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине.

На свим излетиштима поправљен је мобилијар, извршена замена дотрајалог и поставка новог, уређена је Трим стаза и остале пешачке стазе, покошене травнате површине, покупљено смеће а биће постављени и контејнери за отпад на раскрсницама.

Напомињемо да ће се вршити наплата накнаде за коришћење заштићеног подручја у износу од 300.00 динара по возилу, за улазак, паркинг и ложиште за ватру. Приликом наплате уласка у заштићено подручје униформисани и видно означени запослени из ЈП „Национални парк Фрушка гора“ делиће кесе за одлагање смећа, пружати све потребне информације, одговарати на сва питања посетилаца и давати упутства о правилима понашања у заштићеном подручју.

Апелујемо на посетиоце да буду одговорни према себи и да се придржавају правила понашања у природи, као и да кесе са смећем одложе у контејнере, понесу са собом или да их оставе поред асфалтног пута, ради лакшег одношења смећа на депоније. Ложење ватре је дозвољено, али само на местима која су за то означена. Веома је важно да се ватра након употребе ложишта обавезно угаси.

У сарадњи са надлежним полицијским управама и станицама, као и свим ватрогасним бригадама, комуналним и инспекцијским службама са подручја Фрушке горе, биће обезбеђени сви услови за безбедност посетилаца и несметано одвијање саобраћаја и надзор поштовања правила понашања у природи. Контрола понашања посетилаца биће на максималном нивоу, а свака неодговорност биће пријављена и кажњена. 

Позивамо вас да првомајске празнике проведете са породицом и пријатељима на традиционалном војвођанском излетишту и уживате у прелепој природи нашег најстаријег националног парка.

Top