21. mart - Svetski dan šuma

21. mart - Svetski dan šuma

Za obeležavanje Svetskog dana šuma odabran je 21. mart, početak proleća, u znak buđenja prirode i vegetacije ali i kao znak novog početka.
Obeležava se od  1971 .godine širom planete  sa ciljem promovisanja svesti o značaju i vrednosti šumskih ekosistema. U njima pored drveća, živi mnogo drugih vrsta biljaka, životinja, gljiva i mikroorganizama. Složenost šuma se ogleda u njihovoj izraženoj spratovnosti i raznovrsnoj međusobnoj povezanosti svih članova životne zajednice.
Šume u NP Fruška gora čine jednu od njegovih osnovnih prirodnih vrednosti.
Od ukupne površine koja iznosi  26.672 ha šume i šumska zemljišta obuhvataju oko 23.000 ha.
         Prema poreklu najviše je izdanačkih šuma (preko 80%), prema očuvanosti više od 85% su očuvane sastojine. Šume Fruške gore su pretežno mešovite (79%), a u njima je zastupljeno preko 50 vrsta drveća. Najzastupljenije su srebrnolisna lipa, kitnjak, cer, klen, grab  i dr. Ukupna drvna zapremina iznosi više od 5,5 miliona m3. Nepovoljne činjenice koje karakterišu šume Fruške gore  su izdanačko poreklo i velika starost sastojina (više od 12000 ha), sa smanjenom sposobnošću prirodnog obnavljanja, kao i izmenjenost ekosistema karakterisana nestankom edifikatora, hrastova i bukve, i dominacijom srebrnolisne lipe (40%). Ovo je rezultat različitog vlasništva i tretmana šuma u prošlosti, ali i sušenja hrasta krajem prošlog veka.

 

 

Najveći broj od oko 1500 biljnih vrsta, 150 vrsta mahovina,  više od 1500 vrsta gljiva, oko 200 vrsta ptica, više od 50 vrsta sisara koje su zabeležene na prostoru Nacionalnog parka,  živi u šumama Fruške gore.
        Očuvanje šuma je posebno važno zbog njihovih opštekorisnih funkcija kao što su: opšta zaštita i unapređenje životne sredine postojanjem šumskih ekosistema, očuvanje biodiverziteta, očuvanje genofonda šumskog drveća i ostalih vrsta u okviru šumske zajednice, ublažavanje štetnog dejstva “efekata staklene bašte“ vezivanjem ugljenika, proizvodnjom kiseonika i biomase, prečišćavanje zagađenog vazduha, uravnoteženje vodnih odnosa i sprečavanje bujica i poplavnih talasa, prečišćavanje vode, snabdevanje i zaštita podzemnih tokova i izvorišta pijaćom vodom, zaštita zemljišta, naselja i infrastrukture od erozije i klizišta, stvaranje povoljnih uslova za zdravlje ljudi, povoljan uticaj na klimu i poljoprivrednu delatnost, estetska funkcija, zaštita od buke, obezbeđivanje prostora za odmor i rekreaciju, razvoj lovnog, seoskog i ekoturizma i razvoj lokalnih zajednica.
Proslava Svetskog dana šuma pruža priliku za razmenom stavova i ideja o održivom gazdovanju šumama, kao i za podizanje svesti kod ljudi na važnost i značaj ovih kompleksnih ekosistema.

 

 

Top