O nama

O nama

Naziv Nacionalnog parka potiče od naziva istoimene planine, a naziv Fruška gora nosi u svom pridevskom obliku etnik Frug u značenju "Roman", te na taj način ime ove planine čuva uspomenu na jednu etničku zajednicu koja je davno nestala iz ovih krajeva. Fruška gora je proglašena nacionalnim parkom 1960. godine, u cilju obezbeđenja trajne zaštite. Područje aktivne zaštite obuhvata 27.762 ha.

Fruška gora je usamljena ostrvska planina u Panonskoj niziji. Prema jugu i severu jako je razuđena planinskim i rečnim tokovima, pri čemu se od glavnog uskog grebena pružaju pojedinačni, bočni grebeni, najčešće sa vrlo srtmim padinama.

Lokacija, specifična geološka istorija, različiti mikro-klimatski uslovi, čine ovu planinu veoma interesantnom i važnom za različite naučne oblasti. Zahvaljujući jedinstvenim i veoma brojnim fosilnim ostacima flore i faune, Fruška gora se naziva i "ogledalom geološke prošlosti".

Osnovna karakteristika ove oblasti je postojanje brojnih ugroženih, retkih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Pašnjaci i plodno zemljište, vinogradi i voćnjaci, ukrašavaju padine i niže delove Fruške gore, dok su površine koje se nalaze na visinama iznad 300 metara nadmorske visine pokrivene gustim, listopadnim šumama. Posebnu vrednost i biser Fruške gore predstavlja 16 pravoslavnih manastira, poznatih po specifičnoj arhitekturi, bogatim riznicama, bibliotekama i freskama. Fruška gora takođe krije i brojne arheološke lokalitete iz praistorijskog i istorijskog perioda.

Zahvaljujući bogatstvu prirodnih resursa, predivnim pejzažima, izuzetnom šarmu i lepoti ove planine, Fruška gora je idealno mesto za odmor i rekreaciju koje će vas približiti prirodi.

Istorijat zaštite

Prema zakonu o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 66/91, član 13): Nacionalni park je veće područje sa prirodnim ekosistemima visoke vrednosti u pogledu očuvanosti, složenosti građe i biogeografskih obeležja, sa raznovrsnim oblicima izvorne flore i faune, reprezentativnim fizičko-geografskim objektima i pojavama i kulturno-istorijskim vrednostima i predstavlja izuzetnu prirodnu celinu od nacionalnog značaja.

Do 1948. godine šumama Fruške gore gazdovalo se kao sa ekonomskim šumama.

Godine 1949-e, zbog posebnog značaja predela Fruške gore u Panonskoj niziji, Vlada NR Srbije osnovala je organizaciju "Narodno izletište Fruška gora" sa zadatkom unapređivanja ovog kompleksa kao izletišta i odmarališta. Godine 1960-e, Skupština SR Srbije, posebnim zakonom, Narodnom izletištu daje viši rang i stavlja ga pod posebnu zaštitu proglašavanjem za Nacionalni park.

Godine 1962., Izvršno veće SAP Vojvodine određuje granice Nacionalnog parka Fruška gora i donosi Plan o uređenju istog. Ukupna površina Nacionalnog parka iznosila je 24302 ha, a površina pod uticajnom zonom, u koju su bili uključeni svi prilazi Nacionalnom parku sa širom okolinom i naseljima, iznosila je 45000 ha.

Godine 1977. Skupština SAP Vojvodine donosi novi Zakon o Nacionalnom parku Fruška gora po kome se zadržava svojstvo nacionalnog parka određeno Zakonom iz 1960. godine. Odredbama ovog Zakona obezbeđuje se trajna zaštita, odnosno unapređivanje prirodnih vrednosti i lepota Nacionalnog parka Fruška gora. Na osnovu Zakona od 1977. godine, Izvršno veće SAP Vojvodine 1980. godine donosi Odluku o određivanju novih granica Nacionalnog parka, po kojoj se granice proširuju na 25393 ha.

Top