Čuvarska služba

Čuvarska služba

U Javnom preduzeću Nacionalni park Fruška gora po klasifikaciji kako nalaže Zakon o Zaštiti prirode, Zakon o šumama i Zakon o divljači i lovstvu Republike Srbije radi 16 čuvara zaštićenog područja, 14 čuvara šuma i 6 lovočuvara, oni zajedno sa rukovodiocima čine čuvarsku službu.

 

Čuvari zaštićenog područja su u obavezi da primenjuju Zakon o zaštiti prirode, a s obzirom da rade u Nacionalnom parku dužni su da i primenjuju Zakon o Nacionalnim parkovima. Njihova prava i obaveze su jasno i precizno definisane u određenim članovima zakona, i to su:

-praćenje kretanja i aktivnosti svih posetilaca i korisnika u zaštićenom području, posebno transporta građevinskog materijala i izgradnje objekata, korišćenja mineralnih sirovina, šume, flore i faune, uključujući divljač i ribe, upotrebu motornih vozila i plovila, postavljanje objekata na vodi i ulazak u objekte i zone gde su posete ograničene ili zabranjene, loženje vatre na otvorenom, odlaganje otpada, odvijanje sportskih takmičenja i drugih manifestacija;

-praćenje stanja biljnih i životinjskih vrsta kao i drugih vrednosti zaštićenog područja;

-pružanje pomoći i saradnja sa lokalnim stanovništvo;

-pružanje podataka, pomoć i usluge posetiocima pri obilasku i razgledanju zaštićenog područja, naučnim istraživanjima i obrazovnim aktivnostima;

-saradnja sa korisnicima prirodnih resursa u zaštićenom području;

-saradnja sa nosiocima stvarnih prava na nepokretnostima u zaštićenom području u cilju zaštite prirode;

-saradnja sa drugim čuvarskim službama, inspekcijama i organima unutrašnjih poslova.

 

Ukoliko dođe do narušavanja unutrašnjeg reda ili zaštite prirode čuvar je dužan da legitimiše lica koja su u nedozvoljenim radnjama, izvrši pregled svih vozila i plovila, privremeno oduzme predmete i sredstva kojima je izvršen prekršaj ili krivično delo, i da naloži počiniocu vraćanje narušene prirode u prethodno normalno stanje.

Svaki čuvar u zaštićenom području poseduje službenu legitimaciju na kojoj se nalaze njegovi osnovni podaci kao i podaci o licenci za obavljanje stručnih poslova. Svi čuvari nose službenu odeću, čiji izgled i oblik je propisan pravilnicima a takođe čuvar može nositi i službeno oružje, pošto on ima status službenog lica.

Čuvari zaštićenog područja i čuvari šuma su ravnomerno raspoređeni duž Fruške gore.

 

Za sve dodatne informacije o Čuvarskoj službi obratite se putem e-mail adrese office@npfruskagora.rs ili telefona 021-463-666

 

Rukovodilac Čuvarske službe

 

Peđa Vukolić

064-8377-083

 

Čuvarska služba na delu

 

Zaštita prirode

Pomoć posetiocima

Neodgovorno ponašanje posetilaca

Sakupljanje smeća

Požari

 

Top