Osnovne delatnosti

Osnovne delatnosti

  • Zaštita, očuvanje i unapređivanje biogeografskih obeležja područja, ekosistema i raznovrsnosti izvorne flore, faune i fungije, kao i sprečavanje aktivnosti koje mogu narušiti osnovna obeležja i druga svojstva nacionalnog parka.
  • Naučno-istraživačka aktivnost
  • Kulturno-obrazovna aktivnost
  • Prezentacija i popularizacija vrednosti nacionalnog parka
  • Projektovanje i uređivanje područja, kao i sanacija i revitalizacija ugroženih delova nacionalnog parka

SPOREDNE DELATNOSTI

Uzgoj, zaštita i iskorišćavanje šuma, uzgoj divljači i organizovanje lova, ribarstvo na jezerima i ribnjacima, turističko posredovanje, prodaja raznih prehrambenih (divljač, riba, gljive, lekovito bilje, šumski plodovi...) i neprehrambenih proizvoda (građevinsko, ogrevno i celulozno drvo) itd.

Top