Predmeti

17.06.2019.

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA  GJ 3801 „STRAŽILOVO - PARAGOVO"   KNJIGA I  (2017 – 2026) 

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GJ „STRAŽILOVO - PARAGOVO"  KNJIGA II  (2017 – 2026) 

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA   ZA  GJ " ČORTANOVAČKA ŠUMA" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA   I

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GJ " ČORTANOVAČKA ŠUMA" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA II

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GJ " POPOVICA – MAJDAN - ZMAJEVAC" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA I

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GJ " POPOVICA – MAJDAN - ZMAJEVAC" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA II

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. "ANDREVLJE-TESTERA-HAJDUČKI BREG" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA I

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. "ANDREVLJE-TESTERA-HAJDUČKI BREG" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA II

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. "ŠULJAMAČKA GLAVICA-KRALJEVAC" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA I

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. "ŠULJAMAČKA GLAVICA-KRALJEVAC" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA II

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. "LIPOVAČA – VOROVO – ŠIDSKO CERJE" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA I

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. "LIPOVAČA – VOROVO – ŠIDSKO CERJE" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA II

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GJ "POLOJ" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.)

MIŠLJENJE NA OSNOVU 3803

SAGLASNOST NA OSNOVU 3803 VRDNIK-MORINTOVO

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. "VRDNIK-MORINTOVO"

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. "VRDNIK-MORINTOVO" KNJIGA 2

TABELARNI DEO ZA G.J. "VRDNIK-MORINTOVO"

TABELARNI DEO ZA G.J. "VRDNIK-MORINTOVO"2

TABELARNI DEO ZA G.J. "VRDNIK-MORINTOVO"3

TABELARNI DEO ZA G.J. "VRDNIK-MORINTOVO"4

TABELARNI DEO ZA G.J. "VRDNIK-MORINTOVO"5

TABELARNI DEO ZA G.J. "VRDNIK-MORINTOVO"6

TABELARNI DEO ZA G.J. "VRDNIK-MORINTOVO"7

UVOD ZA G.J. "VRDNIK-MORINTOVO"

MIŠLJENJE NA OSNOVU 3805

SAGLASNOST NA OSNOVU 3805 BEOČIN-KATANSKE 1 OSOVLJE

TABELARNI DEO OSNOVE 3805 BEOČIN-KATANSKE 1 OSOVLJE

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. "BEOČIN-KATANSKE LIVADE-OSOVLJE"

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. "RAVNE" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA I

RADNI TIM - RAVNE

SADRŽAJ NOVI RAVNE

OGŠ GJ RAVNE 3808

TARIFE SPOJENO

3808 TABELA 1

3808 TABELA  2

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. "RAVNE" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA II

KNJIGA 2 SADRŽAJ - RAVNE

3808 TABELA 3

3808 TABELA 4

3808 TABELA 5

3808 TABELA 6

3808 TABELA 7

ŠUMARSKE HRONIKE

OSTALE EVIDENCIJE

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GJ " BIKLAV" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA I

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GJ " BIKLAV" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA II

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. "JANOK" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA I

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. "JANOK" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA II

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GJ " GVOZDENJAK - LICE" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA I

OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GJ " GVOZDENJAK - LICE" (rok važnosti od 01.01.2017.godine do 31.12.2026.godine.) KNJIGA II

 

Povezani članci

Top