Javne nabavke

Javne nabavke

Arhiva Javnih nabavki 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Nabavke na koje se ZJN ne primenjuje


Plan javnih nabavki za 2020.godinu

Plan javnih nabavki za 2020.godinu, I izmena

Plan javnih nabavki za 2020.godinu, izmena

 

Br. javne nabavke: 6-1-MNU-OS/20

Predmet javne nabavke: Usluge mobilne telefonije

Rok za podnošenje ponuda: 17.01.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 5-1-OR-U/20

Predmet javne nabavke: Radovi u lovištu Vorovo, postavljanje ograde, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 09.03.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Br. javne nabavke: 6-3-MNU-U/20

Predmet javne nabavke: Usluge izrade i ugradnje softvera

Rok za podnošenje ponuda: 18.02.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

Br. javne nabavke: 6-4-MNU-U/20

Predmet javne nabavke: Usluge izrade akata, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 20.02.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija-pitanja i razjašnjenja

Konkursna dokumentacija-pitanja i razjašnjenja

Konkursna dokumentacija-produženje roka

Konkursna dokumentacija-izmenjena

Konkursna dokumentacija-pitanja i razjašnjenja

Konkursna dokumentacija-produženje roka

Odluka o dodeli ugovora, partija 1

Odluka o obustavi postupka, partija 2

 

Br. javne nabavke: 6-2-MND-U/20

Predmet javne nabavke: Nabavka električnih senzora"čobanica", sa opremom i ugradnjom

Rok za podnošenje ponuda: 24.02.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna - pitanja

Konkursna -produženje roka

Konkursna - izmenjena

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora

 

Br. javne nabavke: 5-2-OU-OS/20

Predmet javne nabavke: Nabavka usluga na zaštiti i gajenju šuma, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 23.03.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

 

Br. javne nabavke: 6-5-MND-U/20

Predmet javne nabavke: Nabavka jelenske divljači

Rok za podnošenje ponuda: 11.03.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Br. javne nabavke: 6-9-MND - OS/20

Predmet javne nabavke: Nabavka plastičnih pločica i proizvoda od plastike, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 18.03.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Br. javne nabavke: 5-3-OU-U/20

Predmet javne nabavke: Nabavka usluge pripreme zemljišta za rasadnik

Rok za podnošenje ponuda: 03.04.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

Br. javne nabavke: 6-13-MNU-U/20

Predmet javne nabavke: Nabavka usluga održavanja terena i održavanja šumskih puteva, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 22.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi, partija 1

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

Br. javne nabavke: 5-5-OU-U/20

Predmet javne nabavke: Nabavka usluga dobrovoljnog penzijskog osiguranja

Rok za podnošenje ponuda: 19.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

Br. javne nabavke: 6-14-MNU-U/20

Predmet javne nabavke: Nabavka usluga održavanja terena

Rok za podnošenje ponuda: 10.07.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

 

Br. javne nabavke: 6-14-MND-OS/20

Predmet javne nabavke: Nabavka priključnih delova za radne mašine

Rok za podnošenje ponuda: 22.07.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

 

Br. javne nabavke: 6-16-MND-OS/20

Predmet javne nabavke: Nabavka zaštitne odeće i obuće

Rok za podnošenje ponuda: 28.07.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Br. javne nabavke: 6-17-MND-OS/20

Predmet javne nabavke: Nabavka hrane za divljač

Rok za podnošenje ponuda: 12.10.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Top