Lov

Lov

Lovište Nacionalnog parka Fruška gora obuhvata površinu od 25518 ha i sastoji se od ograđenog ("Vorovo") i otvorenog dela. Karakteristika lovišta je složena i vrstama brojna fauna, što je u skladu sa opštim prirodnim, klimatskim i orografskim uslovima terena, kao i raznolika i floristički bogata vegetacija.

Pored toga, veći deo lovišta raspolaže pravilno raspoređenim izvorištima vode, što dodatno pospešuje uzgoj divljači na ovom području. Lovište je brdskog tipa u kome se pored autohtonih vrsta (evropski jelen, divlja svinja, srna i zec) nalaze i alohtone vrste divljači (muflon i jelen lopatar) koje se uzgajaju u "Vorovu". Lov je organizovan u skladu sa Zakonom o lovstvu.

JP „Nacionalni park Fruška gora“ poziva sve zainteresovane lovce da posete Frušku goru u predstojećoj lovnoj sezoni i oprobaju svoju sreću (i umeće) u atraktivnom lovačkom ambijentu.

U otvorenom delu lovišta za lovne grupe nudimo mogućnosti uspešnog odstrela većeg broja divljih svinja, a za individualne lovce organizujemo pojedinačni odstrel sa čeke.

U ograđenom delu lovišta („Vorovo“) pored odstrela divlje svinje i lopatara (koji je nadaleko poznat po svom kvalitetu i trofejnoj vrednosti), zainteresovani lovci mogu se oprobati i u lovu na muflona, još jednog atraktivnog predstavnika krupne divljači.

IZDAVANJE LOVNIH KARTI

Na osnovu zakona o divljači i lovstvu („Sl.glasnik RS“, br. 18/2010) lovište „Nacionalni park Fruška gora“ kategorisano je kao lovište posebne namene kojim gazduje JP „Nacionalni park Fruška gora“. Kao korisnik lovišta ovlašćeno je za izdavanje lovnih karti za lovnu godinu 2023/2024.

Ovim putem JP „Nacionalni park Fruška gora“ obaveštava sve zainteresovane lovce da ZAHTEV ZA IZDAVANJE LOVNE KARTE mogu podići u direkciji JP u Sremskoj Kamenici, Zmajev trg 1.

Kontakt osoba za organizovanje lova: dipl. inž. šum. Danko Cupara, 021/ 463-666

Izaberite svoj izazov iz bogate lovne ponude koju smo Vam pripremili, i postanite deo naše lovačke porodice!

Cenovnik za ulovljenu divljač i usluge u lovu u lovnoj 2023/2024 godini

Top