Godišnje karte za 2024. godinu

Godišnje karte za 2024. godinu

01.02.2024.       

U skladu sa zakonskim odredbama, kao upravljač zaštićenog područja Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“u obavezi je da vrši dnevnu naplatu korišćenja motornih vozila i poseta fizičkih lica zaštićenom području.

Propisanom odredbom dnevna naknada iznosi:

- korišćenje putničkog motornog vozila i motocikla.............. 300,00 din

- poseta fizičkog lica zaštićenom području............................. 100,00 din

 

U skladu sa Zakonom i uz saglasnost nadležnog ministarstva JP „Nacionalni park Fruška gora“ u interesu svojih posetilaca donelo je odluku o utvrđivanju GODIŠNJE KARTE kao efikasnije i povoljnije mere sprovođenja obaveze po Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Navedeno podrazumeva da imalac GODIŠNJE KARTE neograničeno tokom kalendarske godine može individualno posetiti zaštićeno područje Nacionalni park Fruška gora - „Godišnja karta-za posetioce“ i koristiti svoje putničko motorno vozilo ili motocikl u zaštićenom području Nacionalni park Fruška gora – „Godišnja karta za korišćenje putničkog motornog vozila-motocikla“.

 

Iznos GODIŠNJE KARTE:

- korišćenje putničkog motornog vozila i motocikla.............. 1.200,00 din

- poseta fizičkog lica zaštićenom području............................. 600,00 din

 

Sredstva će se uplaćivati na namenski račun i koristiće se za zaštitu i unapređenje zaštićenog područja, uređenje i revitalizaciju izletišta, staza i izletničkog mobilijara.

 

 

 

Karte za navedene naknade za korišćenje zaštićenog područja možete kupiti na sledećim lokacijama:

 

-Informativni centar na Iriškom vencu

-RJ Beočin (Beočin)

-RJ Vrdnik (Vrdnik)

-RJ Ležimir (Ležimir)

-Rj Erdevik (Erdevik)

 

* Naplata naknada za korišćenje zaštićenog područja vrši se od 2009.godine na osnovu: člana 70. Zakona o zaštiti prirode ( Sl.glasnik RS br.36/2009, 88/2010, 91/2010 i 14/2016) i Odluke o

naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni parka Fruška gora (Službeni glasnik RS broj 100/2010)

* Naplata naknada za korišćenje zaštićenog područja vrši se od 01.01.2019. godine na osnovu: člana 105-110. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (Sl.glasnik RS br.95/2018) i Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni parka Fruška gora broj 309/1 (Sl.glasnik RS br.14/2019)

 

Top