Mediteranac na Fruškoj gori

Mediteranac na Fruškoj gori

Na Fruškoj gori je do sada evidentirano više stotina vrsta paukova. Za većinu njih se ne može reći da su to simpatične životinje i mnogi ljudi ih se (bez pravog razloga) plaše. Međutim, postoji jedna grupa paukova, tj. familija Salticidae čiji su pripadnici baš simpatični. Dve glavne karakteristike ovih vrsta su da imaju 4 para očiju i da se kreću skačući zbog čega se i nazivaju paukovi skakači. Oni ne prave mreže već svoj plen aktivno love po danu. 

Na Fruškoj gori za sada je potvrđeno prisustvo 16 vrsta paukova skakača a upravo smo pronašli i 17. vrstu Menemerus semilimbatus. To je vrsta karakteristična za Mediteran a u Srbiji je prvi put primećena prošle godine u okolini Subotice a sada znamo da je ima i ovde kod nas.

Top