Naseljavanje evropskog jelena u centralnu Srbiju

Naseljavanje evropskog jelena u centralnu Srbiju

Dana 03.12. 2022. godine, preko projekta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za šume, u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima naseljavanja Centralne Srbije sa evropskim jelenom, JP Nacionalni park Fruška gora izvršilo je prebacivanje 21 jedinke evropskog jelena. Divljač je prethodno ispitana u skladu sa planiranim programom kontrole zdravstvenog stanja divljači od strane Uprave za veterinu. Zdravstveno ispitivanje divljači je urađeno u saradnji sa Naučno veterinarskim institutom Novi Sad, i životinje su provele neophodni odredeni period u karantinu. Jedinke evropskog jelena su poznatog porekla. Uzgajane su u ograđenom delu reproduktivnog centra - uzgajališta Ravne kojim upravlja JP Nacionalni park Fruška gora. Transport jedinski je protekao u najboljem redu i jedinke su bezbedno isporučene i puštene u prirodu.

Top