Neodgovorno ponašanje posetilaca

Na lokalitetu Glavica (Hlebov dom) početkom aprila meseca 2021. godine neko je polomio tablu na kojoj su prestavljene zabranjene aktivnosti posetilaca na prostoru Nacionalnog parka.

U saradnji sa JKP Šid dana 04.03.2021.god. izvršeno je rušenje i uklanjanje bespravno izgrađenih objekata na desnoj obali jezera Moharač.

 

Dana 05.03.2021.godine izvršeno je uklanjanje bespravno postavljenih mostića i prepreka u šumi nedaleko od hotela NORCEV koje su postavili vozači motocikala.

Obilaskom terena i pregledom praćenja kretanja posetilaca, dana 31.01.2021. god. čuvari zaštićenog područja su kod lokaliteta Kraljeva stolica, a zatim i na Brankovačkim livadama zatekli više osoba sa parkiranim kvadovima. Sva lica su legitimisana i upozorena na prekršaj zakona i protiv istih će biti pokrenum prekršajni postupak.

Top