Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji

U Beogradu, 19.10.2020. godine potpisan je sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu i JP "Nacionalni park Fruška gora".

Predmet ovog sporazuma je definisanje odnosa u okviru poslovno-tehničke saradnje, koja obuhvata saradnju u realizaciji terenske nastave, naučno-istraživačkog rada, stručne prakse, javnih nastupa, savetodavnih usluga, organizovanju zajedničkih skupova i drugih aktivnosti.

Sporazum su potpisali v.d. direktora JP" Nacionalni park Fruška gora", dipl.ekon. Radoslav Krunić i dekan Šumarskog fakulteta Prof. dr Ratko Ristić.

Top