Poseta studenata

Poseta studenata

Poseta studenata Prirodno-matematičkog fakulteta, sa Katedre za lovni turizam.

Studenti su imali priliku da obiđu lokaciju na kojoj su smešteni evropski bizoni u NPFG, kao i lovište Vorovo, uz razgovor sa zaposlenima o lovnom gazdovanju unutar lovišta i aktivnostima lovnog turizma. Nakon toga obišli su Informativni centar, uz prezentaciju o najstarijem Nacionalnom parku u Srbiji.

Top