Sakupljanje smeća

Sakupljanje smeća na izletničkim mestima Zmajevac, Brankovac i Popovica. 19.04.2021. god.

Sakupljanje smeća na izletničkim mestima duž puta od Banstola do Brankovca. 13.04.2021. god.

Dana 28. i 29.03. na više lokaliteta (Zmajevac, Brankovac, Jabuka, Spomenik Sloboda, Gradac) sakupljano je smeće koje su ostavili izletnici.

Tokom redovnog obilaska terena, dana 08.03.2021.god. čuvari su pokupili i smeđe na izletištu Zmajevac.

 

26.02.2021.god. sakupljano je smeđe na više lokaliteta (Astal, Zmajevac, Brankovac, Kraljev izvor, Letenka, Rohalj baze) na području Parka i odnošenje na deponije.

Top