Јavne nabavke za 2020

План јавних набавки за 2020.годину

План јавних набавки за 2020.годину, I измена

План јавних набавки за 2020.годину, измена

Правилник о ближем уређивању поступка набавки у ЈП "НП Фрушка гора"

Правилник

Бр. јавне набавке: 6-1-МНУ-ОС/20

Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније

Рок за подношење понуда: 17.01.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 5-1-ОР-У/20

Предмет јавне набавке: Радови у ловишту Ворово, постављање ограде, по партијама

Рок за подношење понуда: 09.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Бр. јавне набавке: 6-3-МНУ-У/20

Предмет јавне набавке: Услуге израде и уградње софтвера

Рок за подношење понуда: 18.02.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Бр. јавне набавке: 6-4-МНУ-У/20

Предмет јавне набавке: Услуге израде аката, по партијама

Рок за подношење понуда: 20.02.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација-питања и разјашњења

Конкурсна документација-питања и разјашњења

Конкурсна документација-продужење рока

Конкурсна документација-измењена

Конкурсна документација-питања и разјашњења

Конкурсна документација-продужење рока

Одлука о додели уговора, партија 1

Одлука о обустави поступка, партија 2

 

Бр. јавне набавке: 6-2-МНД-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка електричних сензора"чобаница", са опремом и уградњом

Рок за подношење понуда: 24.02.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна - питања

Конкурсна -продужење рока

Конкурсна - измењена

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

 

Бр. јавне набавке: 5-2-ОУ-ОС/20

Предмет јавне набавке: Набавка услуга на заштити и гајењу шума, по партијама

Рок за подношење понуда: 23.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Бр. јавне набавке: 6-5-МНД-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка јеленске дивљачи

Рок за подношење понуда: 11.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Бр. јавне набавке: 6-9-МНД - ОС/20

Предмет јавне набавке: Набавка пластичних плочица и производа од пластике, по партијама

Рок за подношење понуда: 18.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Бр. јавне набавке: 5-3-ОУ-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка услуге припреме земљишта за расадник

Рок за подношење понуда: 03.04.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Бр. јавне набавке: 6-13-МНУ-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка услуга одржавања терена и одржавања шумских путева, по партијама

Рок за подношење понуда: 22.06.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави, партија 1

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

Бр. јавне набавке: 5-5-ОУ-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка услуга добровољног пензијског осигурања

Рок за подношење понуда: 19.06.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Бр. јавне набавке: 6-14-МНУ-У/20

Предмет јавне набавке: Набавка услуга одржавања терена

Рок за подношење понуда: 10.07.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

Бр. јавне набавке: 6-14-МНД-ОС/20

Предмет јавне набавке: Набавка прикључних делова за радне машине

Рок за подношење понуда: 22.07.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

Бр. јавне набавке: 6-16-МНД-ОС/20

Предмет јавне набавке: Набавка заштитне одеће и обуће

Рок за подношење понуда: 28.07.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Бр. јавне набавке: 6-17-МНД-ОС/20

Предмет јавне набавке: Набавка хране за дивљач

Рок за подношење понуда: 12.10.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Top