Јавне набавке за 2013

Бр. јавне набавке: 1-2/2013

Предмет јавне набавке: Услуге гајења шума и расадничке производње у ЈП “НП Фрушка гора“

Рок за подношење понуде: 29.07.2013. год.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација:
Обавештење о закљученом уговору

Бр. јавне набавке: 2-25/2013

Предмет јавне набавке: Услуге осигурања у ЈП “НП Фрушка гора“

Рок за подношење понуде: 22.07.2013. год.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација:
Обавештење о закљученом уговору

Бр. јавне набавке: 1-3/2013

Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији ограде у ограђеном делу ловишта Ворово у ЈП “НП Фрушка гора“

Рок за подношење понуде: 19.09.2013. год.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација:
Захтев за заштиту права
Предходно обавештење

Бр. јавне набавке: 1-4/2013

Предмет јавне набавке: Набавка возила, по партијама

Рок за подношење понуде: 08.11.2013.год.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација:
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору

Бр. јавне набавке: 2-26/2013

Предмет јавне набавке: Набавка рибље млађи у количини од 1500 кг

Рок за подношење понуде: 22.10.2013.год.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација:
Обавештење о закљученом уговору

Бр. јавне набавке: 2-27/2013

Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског намештаја

Рок за подношење понуде: 12.11.2013.год.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација:
Питања и одговори
Обавештење о закљученом уговору

 

Архива јавних набавки 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Top