Јавне набавке за 2015

План јавних набавки за 2015. годину -  План 2015

Измењен План јавних набавки за 2015. годину -  План 2015

Измењен План јавних набавки за 2015. годину -  План 2015

Правилник о уређивању поступка јавне набавке у ЈП "Национални парк Фрушка гора"

 

Бр. јавне набавке: 2-18/2014
Предмет јавне набавке: Услуге на гајењу шума за 2015.годину, по партијама

Рок за подношење понуде: 19.01.2015.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави

 

Бр. јавне набавке: 18-1/2015
Предмет јавне набавке: набавка пластичних плочица са пропратним алатом за обележавање

Рок за подношење понуде: 19.02.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 17-1/2015
Предмет јавне набавке: Преговарачки поступак за услуге на гајењу шума за 2015.годину, по партијама

Рок за подношење понуде: 23.02.2015.год.

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација:

Одлука о додели уговора, партија 1:

Одлука о додели уговора, партија 2:

Одлука о додели уговора, партија 3:

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке:17-2/2015
Предмет јавне набавке: Услуге у шумарству, расадничка производња, по партијама

Рок за подношење понуде: 25.03.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 18-2/2015
Предмет јавне набавке: набавка услуга обезбеђења објеката, ловиште "Равне"

Рок за подношење понуде: 05.03.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 18-3/2015
Предмет јавне набавке: радови на одржавању меких и тврдих шумских путева, по партијама

Рок за подношење понуде: 11.03.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору, 1
Обавештење о закљученом уговору, 2

Обавештење о закљученом уговору, 3
Обавештење о закљученом уговору, 4

Обавештење о закљученом уговору, 5
 

Бр. јавне набавке: 18-4/2015
Предмет јавне набавке: услуге одржавања терена, по партијама

Рок за подношење понуде: 13.03.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору, 1

Обавештење о закљученом уговору, 2

Обавештење о закљученом уговору, 3

Обавештење о закљученом уговору, 4

Обавештење о закљученом уговору, 5

 

Бр. јавне набавке: 17-3/2015
Предмет јавне набавке: набавка горива

Рок за подношење понуде: 10.04.2015.год.

Нови рок за подношење понуде: 14.04.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Продужење рока за подношење понуда:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 18-6/2015
Предмет јавне набавке: набавка ломљеног дробљеног камена

Рок за подношење понуде: 30.03.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Измењена Конкурсна документација:

Измена Конкурсна документација:

Продужење рока за подношење понуда:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 17-4/2015
Предмет јавне набавке: набавка услуга израде основа за газдовање шумама

Рок за подношење понуде: 27.04.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 18-7/2015
Предмет јавне набавке: набавка рибље млађи

Рок за подношење понуде: 02.04.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 18-8/2015
Предмет јавне набавке: набавка услуга краткорочног кредита за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења

Рок за подношење понуде: 16.04.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Конкурсна документација,1:

Конкурсна документација,2:

Конкурсна документација,3:

Конкурсна документација,4:

Конкурсна документација,5:

Конкурсна документација,6:

Конкурсна документација,7:

Конкурсна документација,8:

Конкурсна документација,9:

Конкурсна документација,10:

Конкурсна документација,11:

Конкурсна документација,12:

Конкурсна документација,13:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 17-5/2015
Предмет јавне набавке: набавка електричне енергије

Рок за подношење понуде: 26.05.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Измена Конкурсне документације:

Измењена Конкурсна документација:

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 18-9/2015
Предмет јавне набавке: набавка гума за тешка и лака возила

Рок за подношење понуде: 27.04.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 18-10/2015
Предмет јавне набавке: набавка услуга штампања

Рок за подношење понуде: 29.04.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

Бр. јавне набавке: 18-11/2015
Предмет јавне набавке: набавка адвокатских услуга-услуга заступања

Рок за подношење понуде: 02.06.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Питања и појашњења:

Обавештење о обустави поступка јавне набавке
 

Бр. јавне набавке: 18-12/2015
Предмет јавне набавке: набавка кукуруза у клипу

Рок за подношење понуде: 21.08.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

Бр. јавне набавке: 18-13/2015
Предмет јавне набавке: набавка кукуруза у клипу

Рок за подношење понуде: 16.09.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Питања и појашњења:

Одлука о додели уговора:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 18-5/2015
Предмет јавне набавке: набавка услуга одржавања и поправке возила, са уградњом резервних делова, по партијама

Рок за подношење понуде: 09.10.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Питања и појашњења:

Измењена Конкурсна документација:

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и појашњења:

Одлука о додели оквирног споразума, партија 1

Одлука о додели оквирног споразума, по Решењу РК, партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 1

Одлука о додели оквирног споразума, партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 2

Одлука о додели оквирног споразума, партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 3
Одлука о додели оквирног споразума, партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 4
Одлука о додели оквирног споразума, партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 5

Одлука о додели оквирног споразума, партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 6
Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Одлука о наставку поступка јавне набавке

 

Бр. јавне набавке: 18-14-МНУ/15
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања

Рок за подношење понуде: 23.11.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Одлука о додели уговора:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 18-15-МНУ/У15
Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније

Рок за подношење понуде: 02.12.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Одлука о додели оквирног споразума:

Обавештење о додели оквирног споразума:

Обавештење о закљученом уговору

 

Архива јавних набавки 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Top