Јавне набавке за 2017

План набавки за 2017.годину План 2017

Измењен План набавки за 2017.годину План 2017

Измењен План набавки за 2017.годину План 2017

Измена Плана План 2017

Измена Плана План 2017

Измена Плана План 2017

 

Бр. јавне набавке: 1-4-ОУ-ОС/2016
Предмет јавне набавке: набавка услуга на унапређивању шума, за 2017.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 21.11.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена Конкурсна документација

Конкурсна измена

Одлука о обустави, партија 1

Одлука о обустави, партија 9

Обавештење о обустави поступка, партија 1 и 9

Одлука о додели ОС, партија 2

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 2

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели ОС, партија 3

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 3

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о додели ОС, партија 4

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 4

Обавештење о  закљученом уговору

Обавештење о  закљученом уговору

Обавештење о  закљученом уговору

Обавештење о  закљученом уговору

 

Одлука о додели ОС, партија 5

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 5

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели ОС, партија 6

Техничка исправка Одлуке о додели ОС, партија 6

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 6

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели ОС, партија 7

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 7

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о додели ОС, партија 8

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 8

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 1-5-ППУ-ОС/2016
Предмет јавне набавке: набавка услуга на унапређивању шума, за 2017.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 23.12.2016.године

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели ОС, партија 1

Одлука о додели ОС, партија2

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 1

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 2

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 5-1-ОУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка услуга на гајењу шума, за 2017.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 03.03.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена Конкурсна документација

Конкурсна документација-Измена Комисије

Питања и појашњења-Измена Комисије

Измењена Конкурсна документација

Конкурсна документација-Измена Комисије

Конкурсна-обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и појашњења и техничка исправка конкурсне документације

Одлука о обустави поступка, партија 1

Одлука о обустави поступка, партија 2

Одлука о обустави поступка, партија 3

Одлука о обустави поступка, партија 4

Одлука о обустави поступка, партија 5

Обавештење о обустави поступка

 

Продаја дубећег дрвета (на пању)
Рок за подношење понуда: 06.02.2017.године до 11,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 03.02.2017.године

Конкурсна документација РЈ Лежимир

Конкурсна документација РЈ Ердевик

 

Бр. јавне набавке: 6-1-МНУ-У/2017
Предмет јавне набавке: услуге одржавања терена

Рок за подношење понуда: 01.03.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка 6-1

Обавештење о обустави поступка 6-1

 

Бр. јавне набавке: 6-2-МНР-У/2017
Предмет јавне набавке: радови на одржавању меких и тврдих шумских путева

Рок за подношење понуда: 01.03.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка 6-2

Обавештење о обустави поступка 6-2

 

Бр. јавне набавке: 6-3-МНД-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка пластичних плочица и другог мат.за обележавање

Рок за подношење понуда: 07.03.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу оквирног споразума

 

Бр. јавне набавке: 5-2-ОУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: услуге у расадничкој производњи, за 2017.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 30.03.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума,1

Одлука о закључењу оквирног споразума,2

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 1

Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 2

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

 

Бр. јавне набавке: 6-4-МНУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: услуге одржавања и поправке возила, са уградњом резервних делова

Рок за подношење понуда: 23.03.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу оквирног споразума

 

Бр. јавне набавке: 6-5-МНУ-У/2017
Предмет јавне набавке: услуге одржавања терена (кошење ливада)

Рок за подношење понуда: 04.04.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

Одлука о додели уговора - партија 5

 

Бр. јавне набавке: 6-6-МНР-У/2017
Предмет јавне набавке: радови на одржавању меких и тврдих шумских путева и постављање рампи

Рок за подношење понуда: 04.04.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

Одлука о додели уговора - партија 5

 

Бр. јавне набавке: 5-4-ППУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка услуга на гајењу шума, за 2017.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 18.04.2017.године

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума,1

Обавештење о закључењу оквирног споразума,1

Обавештење о закључењу уговора,1

Обавештење о закључењу уговора,2

Одлука о закључењу оквирног споразума,2

Обавештење о закључењу оквирног споразума,2

Обавештење о закључењу уговора,2

Обавештење о закључењу уговора,3

Обавештење о закључењу уговора,4

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора,2

Обавештење о закључењу оквирног споразума,3

Обавештење о закључењу уговора,3

Обавештење о закључењу уговора

 

Обавештење о закључењу уговора,2

Обавештење о закључењу оквирног споразума,4

Обавештење о закључењу уговора,4

Одлука о закључењу оквирног споразума,5

Обавештење о закључењу оквирног споразума,5

Обавештење о закључењу уговора,5

 

Бр. јавне набавке: 5-3-ОД-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка горива

Рок за подношење понуда: 22.05.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закључењу Уговора

 

Бр. јавне набавке: 6-7-МНД-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка канцеларијског материјала и опреме, по партијама

Рок за подношење понуда: 12.05.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна-питања и одговор

Одлука о додели ОС - партија 1

Одлука о додели ОС - партија 2

Обавештење о закључењу ОС - партија 1

Обавештење о закључењу ОС - партија 2

 

Бр. јавне набавке: 5-5-ОР-У/2017
Предмет јавне набавке: набавка радова на изградњи шумског пута "Ворово-Дрење"

Рок за подношење понуда: 12.06.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и разјашњења

Измена и допуна Конкурсне документације

Измена и допуна Конкурсне документације

Питања и разјашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Бр. јавне набавке: 6-9-МНД-У/2017
Предмет јавне набавке: набавка рибље млађи

Рок за подношење понуда: 22.05.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Бр. јавне набавке: 6-10-МНД-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка електричне енергије

Рок за подношење понуда: 16.06.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 6-11-МНД-У/2017
Предмет јавне набавке: набавка рибље млађи

Рок за подношење понуда: 19.06.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Бр. јавне набавке: 6-12-МНД-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка пољопривредне опреме

Рок за подношење понуда: 26.06.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

 

Продаја дубећег дрвета (на пању)
Рок за подношење понуда: 03.07.2017.године до 09,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 30.06.2017.године

Конкурсна документација РЈ Сремска Каменица

 

Бр. јавне набавке: 6-13-МНУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: услуге дугорошног закупа путничких возила

Рок за подношење понуда: 14.07.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

 

Бр. јавне набавке: 5-6-ОР-У/2017
Предмет јавне набавке: Радови у ловишту Ворово (постављање ограде)

Рок за подношење понуда: 28.08.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и разјашњења

Одлука о обустави поступка

 

Бр. јавне набавке: 5-7-ОР-У/2017
Предмет јавне набавке: Грађевински радови на адаптацији ловачке куће у Ворову

Рок за подношење понуда: 28.08.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

 

Бр. јавне набавке: МНД-ОС-6-14/2017
Предмет јавне набавке: Набавка хране за дивљач

Рок за подношење понуда: 22.09.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закључењу уговора

 

Продаја дубећег дрвета (на пању)
Рок за подношење понуда: 25.09.2017.године до 11,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 23.09.2017.године

Конкурсна документација РЈ Сремска Каменица

 

 

Бр. јавне набавке: 6-15-МНД-У/2017
Предмет јавне набавке: набавка рибље млађи

Рок за подношење понуда: 16.10.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 6-8-МНД-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка гума за возила

Рок за подношење понуда: 16.10.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели оквирног споразума

Одлука о закључењу оквирног споразума

 

Бр. јавне набавке: 6-16-МНД-У/2017
Предмет јавне набавке: набавка муфлонске дивљачи

Рок за подношење понуда: 18.10.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 5-9-ППР-У/2017 преговарачки поступак
Предмет јавне набавке: грађевински радови на адаптацији ловачке куће у Ворову

Рок за подношење понуда: 20.10.2017.године

Обавештење о покреетању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 5-8-ОР-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка радова на изградњи шумских путева

партија 1: Јанок

партија 2: Парагово

Рок за подношење понуда: 13.11.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 1

Конкурсна документација 2

Конкурсна документација 3

Конкурсна документација 4

Одговор на појашњење 1

Одлука о додели оквирног споразума

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом ОС

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом ОС

 

Бр. јавне набавке: 5-9-ОУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка услуга на унапређивању шума за 2018.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 04.12.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 1

Одлука о додели оквирног споразумa 1

Одлука о додели оквирног споразума 2

Одлука о додели оквирног споразума 3

Одлука о додели оквирног споразума 4

Одлука о додели оквирног споразума 5

Одлука о додели оквирног споразума 6

Одлука о додели оквирног споразума 7

Одлука о додели оквирног споразума 8

Одлука о додели оквирног споразума 9

Одлука о додели оквирног споразума 10

Одлука о додели оквирног споразума 11

Одлука о додели оквирног споразума 12

Одлука о додели оквирног споразума 13

Одлука о додели оквирног споразума 14

 

Бр. јавне набавке: 6-17-МНУ-У/2017
Предмет јавне набавке: набавка услуга пројектовања -          ”ЦЕНТАР ЗА ПОСЕТИОЦЕ – ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА”

Рок за подношење понуда: 27.11.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 1

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

 

Бр. јавне набавке: 6-18-МНУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка услуга осигурања

Рок за подношење понуда: 29.11.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 1

Одговор на питање потенцијалног понуђача

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом ОС

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 6-19-МНУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка услуга мобилне телефоније

Рок за подношење понуда: 04.01.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена кд

Измењена Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом ОС

Обавештење о закљученом уговору

 

Архива јавних набавки 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Top