Јавне набавке за 2016

План јавних набавки за 2016. годину -  План 2016

Измењен План набавки за 2016. годину - План 2016

Измењен План набавки за 2016. годину - План 2016

Техничка измена Плана набавки за 2016. годину - План 2016

 

Бр. јавне набавке: 17-6/15-ОУ-ОС
Предмет јавне набавке: Услуге на унапређивању шума за 2016.годину, по партијама

Рок за подношење понуде: 16.11.2015.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Питања и одговори

Измењена Конкурсна документација:

Измењена Конкурсна документација, 2:

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне Конкурсне документације

Одлука о додели оквирног споразума, партија 1

Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 1

Одлука о додели оквирног споразума, партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 2

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 3

Одлука о додели оквирног споразума, партија 3

Обавештење о закљученом уговору, партија 3

Одлука о додели оквирног споразума, партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 4

Одлука о додели оквирног споразума, партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 5

Обавештење о закљученом уговору, партија 5

Одлука о додели оквирног споразума, партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 6

Обавештење о закљученом уговору, партија 6

Обавештење о закљученом уговору, партија 6/1

Одлука о додели оквирног споразума, партија 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 7

Обавештење о закљученом уговору, партија 7

Одлука о додели оквирног споразума, партија 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 8

Обавештење о закљученом уговору, партија 8

Одлука о додели оквирног споразума, партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 9

Обавештење о закљученом уговору, партија 9

Одлука о додели оквирног споразума, партија 10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 10

Обавештење о закљученом уговору, партија 10

Одлука о додели оквирног споразума, партија 11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 11

Обавештење о закљученом уговору, партија 11

Одлука о додели оквирног споразума, партија 12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 12

Обавештење о закљученом уговору, партија 12

Одлука о додели оквирног споразума, партија 13

Обавештење о закљученом уговору, партија 13

Одлука о додели оквирног споразума, партија 14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 14

Обавештење о закљученом уговору, партија 14

Одлука о додели оквирног споразума, партија 15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 15

Обавештење о закљученом уговору, партија 15

Одлука о додели оквирног споразума, партија 16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 16

Обавештење о закљученом уговору, партија 16

Одлука о додели оквирног споразума, партија 17

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 17

Обавештење о закљученом уговору, партија 17

Одлука о додели оквирног споразума, партија 18

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 18

Обавештење о закљученом уговору, партија 18

Одлука о додели оквирног споразума, партија 19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 19

Обавештење о закљученом уговору, партија 19

Одлука о додели оквирног споразума, партија 20

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 20

Одлука о додели оквирног споразума, партија 21

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 21

Одлука о обустави поступка, партија 22

Обавештење о обустави поступка, партија 22
 

Бр. јавне набавке: 17-8/15-ОУ-ОС
Предмет јавне набавке: Услуге на унапређивању шума за 2016.годину, манастир Беочин

Рок за подношење понуде: 15.01.2016.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Одлука о додели оквирног споразума:

Обавештење о додели оквирног споразума:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 17-7/15-ОУ-ОС
Предмет јавне набавке: Услуге на гајењу шума за 2016.годину

Рок за подношење понуде: 25.01.2016.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Одлука о додели оквирног споразума, партија 1:

Обавештење о додели оквирног споразума, 1:

Обавештење о закљученом уговору, 1

Обавештење о закљученом уговору, 1/1

Обавештење о закљученом уговору, 1/2

Обавештење о закљученом уговору, 1/3

Обавештење о закљученом уговору, 1/4

Обавештење о закљученом уговору, 1/5

Одлука о додели оквирног споразума, партија 2:

Обавештење о додели оквирног споразума, 2:

Обавештење о закљученом уговору, партија 2:

Одлука о додели оквирног споразума, партија 3:

Обавештење о додели оквирног споразума, 3:

Обавештење о закљученом уговору, 3

Одлука о додели оквирног споразума, партија 4:

Обавештење о додели оквирног споразума, 4:

Одлука о додели оквирног споразума, партија 5:

Обавештење о додели оквирног споразума, 5:

Одлука о додели оквирног споразума, партија 6:

Обавештење о додели оквирног споразума, 6:

Обавештење о закљученом уговору, 6

Обавештење о закљученом уговору, 6/1

Обавештење о закљученом уговору, 6/2

Обавештење о закљученом уговору, 6/3

Обавештење о закљученом уговору, 6/4

Одлука о додели оквирног споразума, партија 7:

Обавештење о додели оквирног споразума, 7:

Обавештење о закљученом уговору, 7

Одлука о додели оквирног споразума, партија 8:

Обавештење о додели оквирног споразума, 8:

Обавештење о закљученом уговору, 8

Обавештење о закљученом уговору, 8-1

Одлука о додели оквирног споразума, партија 9:

Обавештење о додели оквирног споразума, 9:

Обавештење о закљученом уговору, 9

Одлука о додели оквирног споразума, партија 10:

Обавештење о додели оквирног споразума, 10:

Обавештење о закљученом уговору, 10

Одлука о додели оквирног споразума, партија 11:

Обавештење о додели оквирног споразума, 11:

Обавештење о закљученом уговору, 11

Обавештење о закљученом уговору, 11-1

Обавештење о закљученом уговору, 11-2

Одлука о додели оквирног споразума, партија 12:

Обавештење о додели оквирног споразума, 12:

Обавештење о закљученом уговору, 12

Одлука о додели оквирног споразума, партија 13:

Обавештење о додели оквирног споразума, 13:

Обавештење о закљученом уговору, 13

Одлука о додели оквирног споразума, партија 14:

Обавештење о додели оквирног споразума, 14:

Обавештење о закљученом уговору, 14

 

Бр. јавне набавке: 17-9/15-ОУ-У
Предмет јавне набавке: Услуге у расадничкој производњи за 2016.годину

Рок за подношење понуде: 28.01.2016.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Одлука о додели уговора,партија 1:

Обавештење о закљученом уговору, 1

Одлука о додели уговора,партија 2:

Обавештење о закљученом уговору, 2

 

Бр. јавне набавке: 1-1-ППУ-У/16
Предмет јавне набавке: Услуге на утовару дрвних сортимената за 2016.годину

Рок за подношење понуде: 21.01.2016.год.

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација:

Одлука о додели уговора:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 2-1 МНУ-У/2016
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања терена

Рок за подношење понуде: 27.01.2016.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Одлука о додели уговора, партија:1

Обавештење о закљученом уговору, партија:1

Одлука о додели уговора, партија:2

Обавештење о закљученом уговору, партија:2

Одлука о додели уговора, партија:3

Обавештење о закљученом уговору, партија:3

Одлука о додели уговора, партија:4

Обавештење о закљученом уговору, партија:4

Одлука о додели уговора, партија:5

Обавештење о закљученом уговору, партија:5

 

Бр. јавне набавке: 2-2 МНР-У /2016
Предмет јавне набавке: радови на одржавању меких и тврдих шумских путева, по партијама

Рок за подношење понуде: 27.01.2016.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Одлука о додели уговора, партија:1

Обавештење о закљученом уговору, партија:1

Одлука о додели уговора, партија:2

Обавештење о закљученом уговору, партија:2

Одлука о додели уговора, партија:3

Обавештење о закљученом уговору, партија:3

Одлука о додели уговора, партија:4

Обавештење о закљученом уговору, партија:4

Одлука о додели уговора, партија:5

Обавештење о закљученом уговору, партија:5

 

Бр. јавне набавке: 2-3 МНД-У /2016
Предмет јавне набавке: пластичне плочице за обележавање

Рок за подношење понуде: 03.02.2016.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о додели оквирног споразума

Обавештење о додели појединачнг уговора-наруџбенице
Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке:1-1-ОУ-У/16
предмет јавне набавке: услуге израде основа за газдовање шумама

Рок за подношење понуда: 18.03.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: МНУ-У-2-4/16
предмет јавне набавке: услуге обезбеђења објеката

Рок за подношење понуда: 07.03.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: ОД-У-1-2/16/16
предмет јавне набавке: набавка горива

Рок за подношење понуда: 11.04.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и разјашњења

Измењена Конкурсна документација

Измена Конкурсне документације

Измењена Конкурсна документација 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: МНД-ОС-2-6/16
предмет јавне набавке: набавка хемијских средстава

Рок за подношење понуда: 23.03.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о додели оквирног споразума

Обавештење о додели појединачних уговора-наруџбеница

Обавештење о закљученом уговору
 

Бр. јавне набавке: 2-5 МНД-ОС/2016
предмет јавне набавке: набавка канцеларијског материјала и опреме

Рок за подношење понуда: 25.03.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума, партија: 1

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 1

Одлука о додели оквирног споразума, партија: 2

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 2

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: ОР-У-1-3/16
предмет јавне набавке: изградња пута "Ворово-Липовача-Шидско церје"

Рок за подношење понуда: 18.04.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 2-7 МНД-ОС/2016
предмет јавне набавке: набавка гума за возила и опрема

Рок за подношење понуда: 13.04.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 2-8 МНД-ОС/2016
предмет јавне набавке: набавка хране за дивљач

Рок за подношење понуда: 06.10.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 1-4-ОУ-ОС/2016
Предмет јавне набавке: набавка услуга на унапређивању шума, за 2017.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 21.11.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена Конкурсна документација

Конкурсна измена

Одлука о обустави, партија 1

Одлука о обустави, партија 9

Обавештење о обустави поступка, партија 1 и 9

Одлука о додели ОС, партија 2

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 2

Одлука о додели ОС, партија 3

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 3

Одлука о додели ОС, партија 4

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 4

Одлука о додели ОС, партија 5

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 5

Одлука о додели ОС, партија 6

Техничка исправка Одлуке о додели ОС, партија 6

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 6

Одлука о додели ОС, партија 7

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 7

Одлука о додели ОС, партија 8

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 8

 

Бр. јавне набавке: 2-10/2016 МНД-У
Предмет јавне набавке: набавка путничког возила (теренско) за 2016. год.

Рок за подношење понуда: 28.11.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Продаја дубећег дрвета (на пању)

Рок за подношење понуда: 28.11.2016.г до 11 часова

Оглас објевљен у дневном листу "Дневник" дана 20.11.2016.г

Конкурсна документација

Исправка табеле 2 у Конкурсној документацији

 

Бр. јавне набавке: 2-9-МНУ-У/2016
Предмет јавне набавке: набавка услуга осигурања

Рок за подношење понуда: 30.11.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 1-5/16-ППУ-ОС, преговарачки поступак
Предмет јавне набавке: набавка услуга на унапређивању шума, по партијама

Рок за подношење понуда: 23.12.2016.године

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Одлука о додели ОС, партија 1 РЈ Сремска Каменица ГЈ 3801,3802,3804 и 3813

Одлука о додели ОС, партија

 

Бр. јавне набавке: 2-11-МНД-У/2016
Предмет јавне набавке: набавка комуник.опреме-радио станице

Рок за подношење понуда: 28.12.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Архива јавних набавки 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Top