Јавне набавке за 2018

План набавки План 2018

Одлука о усвајању Плана набаки Одлука

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

Измењен План набавки План 2018

 

Бр. јавне набавке: 5-9-ОУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка услуга на унапређивању шума за 2018.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 04.12.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 1

Одлука о додели оквирног споразумa 1

Одлука о додели оквирног споразума 2

Одлука о додели оквирног споразума 3

Одлука о додели оквирног споразума 4

Одлука о додели оквирног споразума 5

Одлука о додели оквирног споразума 6

Одлука о додели оквирног споразума 7

Одлука о додели оквирног споразума 8

Одлука о додели оквирног споразума 9

Одлука о додели оквирног споразума 10

Одлука о додели оквирног споразума 11

Одлука о додели оквирног споразума 12

Одлука о додели оквирног споразума 13

Одлука о додели оквирног споразума 14

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 1

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 2

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 3

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 4

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 5

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 6

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 7

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 8

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 9

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 10

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 11

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 12

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 13

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 14

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

 

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 5

Обавештење о закључењу уговора, партија 6

Обавештење о закључењу уговора, партија 6

Обавештење о закључењу уговора, партија 6

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

 

Обавештење о закључењу уговора, партија 8

Обавештење о закључењу уговора, партија 8

Обавештење о закључењу уговора, партија 8

Обавештење о закључењу уговора, партија 8

Обавештење о закључењу уговора, партија 8

Обавештење о закључењу уговора, партија 9

Обавештење о закључењу уговора, партија 9

Обавештење о закључењу уговора, партија 9

Обавештење о закључењу уговора, партија 9

Обавештење о закључењу уговора, партија 9

Обавештење о закључењу уговора, партија 10

Обавештење о закључењу уговора, партија 10

Обавештење о закључењу уговора, партија 10

Обавештење о закључењу уговора, партија 10

Обавештење о закључењу уговора, партија 11

Обавештење о закључењу уговора, партија 11

Обавештење о закључењу уговора, партија 12

Обавештење о закључењу уговора, партија 12

Обавештење о закључењу уговора, партија 12

Обавештење о закључењу уговора, партија 12

Обавештење о закључењу уговора, партија 13

Обавештење о закључењу уговора, партија 13

Обавештење о закључењу уговора, партија 13

Обавештење о закључењу уговора, партија 13

Обавештење о закључењу уговора, партија 13

Обавештење о закључењу уговора, партија 13

Обавештење о закључењу уговора, партија 14

 

Бр. јавне набавке: 1-1-ОУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: набавка услуга на гајењу шума за 2018.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 26.02.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразумa 1

Одлука о додели оквирног споразума 2

Одлука о додели оквирног споразума 3

Одлука о додели оквирног споразума 4

Одлука о додели оквирног споразума 5

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

 

 Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 2

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

 

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

 Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 5

Обавештење о закључењу уговора, партија 5

Обавештење о закључењу уговора, партија 5

 

Бр. јавне набавке: 1-2-ОУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: набавка услуга у расадничкој производњи за 2018.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 08.03.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели оквирног споразумa 1

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Одлука о додели оквирног споразумa 2

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 2

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

 

 

Бр. јавне набавке: 2-1-МНУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: услуге одржавања и поправке возила, са уградњом резервних делова

Рок за подношење понуда: 19.02.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 Oдговор на питање

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом уговору за други квартал 2018

Обавештење о закљученом уговору за трећи квартал 2018

Обавештење о закљученом уговору за четврти квартал 2018

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2019

 

 

 

Бр. јавне набавке: 2-2-МНУ-У/2018
Предмет јавне набавке: услуге стручног надзора на изградњи пута Парагово

Рок за подношење понуда: 22.02.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Бр. јавне набавке: 2-4-МНД-ОС/2018
Предмет јавне набавке: набавка рачунара, рачунарске опреме и ПДА уређаја

Рок за подношење понуда: 06.03.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели оквирног споразума партија 1

Одлука о додели оквирног споразума партија 2

Обавештење о закљученом ОС партија 1

Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Обавештење о закљученом ОС партија 2

Обавештење о закљученом уговору за четврти квартал 2018

 

Бр. јавне набавке: 2-3-МНУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: услуге текућег одржавања објеката

Рок за подношење понуда: 07.03.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом ОС

Обавештење о закљученом уговору за други квартал 2018

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018

Обавештење о закљученом уговору за четврти квартал 2018

Обавештење о закљученом уговору за четврти квартал 2018

 

Бр. јавне набавке: 2-5-МНУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: услуге штампе

Рок за подношење понуда: 08.03.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом ОС

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018

Обавештење о закљученом уговору за четврти квартал 2018

 

Бр. јавне набавке: 1-3-ОР-У/2018
Предмет јавне набавке: радови на постављању ограде у ловишту Ворово, по партијама

Рок за подношење понуда: 02.04.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора, партија 1

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора, партија 2

Обавештење о закљученом уговору

 

Продаја дубећег дрвета (на пању и код пања)
Рок за подношење понуда: 23.03.2018.године до 11,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 21.03.2018.године

Конкурсна документација

 

Бр. јавне набавке: 2-6-МНУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: услуге одржавања терена

Рок за подношење понуда: 10.04.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом уговору за други квартал 2018

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018

Обавештење о закљученом уговору за четврти квартал 2018

 

Бр. јавне набавке: 2-7-МНР-ОС/2018
Предмет јавне набавке: радови на одржавању шумских путева

Рок за подношење понуда: 04.05.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закључењу оквирног споразума

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018

Обавештење о закљученом уговору за четврти квартал 2018

 

Продаја дрета код пања
Рок за подношење понуда: 07.06.2018.године до 11,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 05.06.2018.године

Конкурсна документација

Оглас

 

Бр. јавне набавке: 2-8-МНД-ОС/2018
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал и опрема

Рок за подношење понуда: 13.06.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Одлука o додели оквирног споразума

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018

Обавештење о закљученом уговору за четврти квартал 2018

 

Бр. јавне набавке: 2-9-МНУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: Услуге техничког прегледа зграда

Рок за подношење понуда: 15.06.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука o додели оквирног споразума

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018

 

Бр. јавне набавке: 2-11-МНУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: Услуге праћења возила и ГПС уређаји

Рок за подношење понуда: 02.07.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука o додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљ.наруџб.за први квартал 2019

 

 

Бр. јавне набавке: 2-10-МНД-ОС/2018
Предмет јавне набавке: Набавка опреме за видео надзор

Рок за подношење понуда: 05.07.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговор на питање 1

Oдговор на питање 2

Oдлука о обустави поступка

 

Бр. јавне набавке: 2-13-МНД-ОС/2018
Предмет јавне набавке: Набавка гума за возила

Рок за подношење понуда: 14.08.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена Конкурсна документација

Oдлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018

Обавештење о закљученом уговору за четврти квартал 2018

 

 

Продаја дубећег дрвета (на пању и код пања)
Рок за подношење понуда: 14.08.2018.године до 11,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 11.08.2018.године

Конкурсна документација

Оглас

 

Бр. јавне набавке: 2-14-МНД-У/2018
Предмет јавне набавке: Набавка заштитне одеће и обуће

Рок за подношење понуда: 22.08.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора у поступку резервисане јавне набавке добара

Обавештење о закљученом уговору у поступку резервисане јавне набавке добара

 

 

Бр. јавне набавке: 2-15-МНД-ОС/2018
Предмет јавне набавке: Набавка хране за дивљач: кукуруз у клипу и со

Рок за подношење понуда: 08.10.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

Бр. јавне набавке: 1-4-ОУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: Набавка услуга дугорочног закупа возила

Рок за подношење понуда: 05.11.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Измењена Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору 1

Обавештење о закљученом уговору 2

Обавештење о закљученом уговору 3

 

Продаја дрета на пању ГЈ "Равне" Лежимир
Рок за подношење понуда: 22.10.2018.године до 11,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 20.10.2018.године

Конкурсна документација

Оглас

 

Продаја дубећег дрвета (на пању)
Рок за подношење понуда: 05.11.2018.године до 11,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 03.11.2018.године

Конкурсна документација

Оглас

 

Бр. јавне набавке: 1-6-ОР-ОС/2018
Предмет јавне набавке: радови на изградњи тврдих шумских путева, по партијама

Рок за подношење понуда: 03.12.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и разјашњења

Питања и разјашњења2

Питања и разјашњења3

Питања и разјашњења4

Одлука о закључењу ОС 1

Обавештење о закључењу уговора 1

Одлука о закључењу ОС 2

Одлука о закључењу ОС 3

Обавештење о закључењу уговора 3

Обавештење о закључењу ОС 1

Обавештење о закључењу ОС 2

Обавештење о закључењу ОС 3

 

Бр. јавне набавке: 1-7-ОУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: набавка услуга на унапређивању шума за 2019.годину

Рок за подношење понуда: 27.12.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закључењу уговора

 

Бр. јавне набавке: 2-16-МНД-У/2018
Предмет јавне набавке: Набавка заштитне одеће и обуће

Рок за подношење понуда: 14.12.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

Бр. јавне набавке: 2-17-МНД-У/2018
Предмет јавне набавке: Набавка јеленске дивљачи

Рок за подношење понуда: 27.12.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Бр. јавне набавке: 1-8-ОУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: набавка услуга на гајењу шума за 2019.годину

Рок за подношење понуда: 28.01.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Архива јавних набавки 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Top