Јавне набавке за 2019

План набавки План 2019

одлука о усвајању Плана 2019

Измењен План набавки План 2019

Измењен План набавки План 2019

Бр. јавне набавке: 2-15-МНУ-ОС/19
Предмет јавне набавке: услуга надзора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Бр. јавне набавке: 2-15-MND-OS/19
Предмет јавне набавке: добара-канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Бр. јавне набавке: 1-7-ОУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: набавка услуга на унапређивању шума за 2019.годину

Рок за подношење понуда: 27.12.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

 

Бр. јавне набавке: 1-8-ОУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: набавка услуга на гајењу шума за 2019.годину

Рок за подношење понуда: 28.01.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу OC

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Продаја дубећег дрвета (на пању) и код пања
Рок за подношење понуда: 04.02.2019. године до 11,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 31.01.2019.године

Конкурсна документација

Оглас

Бр. јавне набавке: 1-1-ОД-ОС/2019
Предмет јавне набавке: Набавка возила, у две партије

Рок за подношење понуда: 04.03.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума: Партија 1

Одлука о закључењу оквирног споразума: Партија 2

Обавештење о закључењу оквирног споразума: Партија 2

Бр. јавне набавке: 2-2-MНД-ОС/2019
Предмет јавне набавке: Набавка пластич.плочица и пропратн.алата, у две партије

Рок за подношење понуда: 12.02.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума: Партија 1

Одлука о закључењу оквирног споразума: Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 2

Обавештење о закљ.наруџбеницама за први квартал 2019.г

Бр. јавне набавке: 2-1-МНУ-У/2019
Предмет јавне набавке: услуге маркетинга

Рок за подношење понуда: 18.02.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Бр. јавне набавке: 2-3-МНУ-ОС/2019
Предмет јавне набавке: услуге текућег одржавања објеката

Рок за подношење понуда: 27.02.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Бр. јавне набавке: 2-5-МНУ-ОС/2019
Предмет јавне набавке: услуге одржавања и поправке возила

Рок за подношење понуда: 28.02.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закљ.наруџбеницама за први квартал 2019.г

Продаја дрвета код пања
Рок за подношење понуда: 18.02.2019. године до 10,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 14.02.2019.године

Огласна документација Беочин

Огласна документација Врдник

Оглас

Продаја дрвета код пања
Рок за подношење понуда: 25.02.2019. године до 09,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 22.02.2019.године

Огласна документација Беочин

Оглас

Продаја дрвета на пању и код пања
Рок за подношење понуда: 28.02.2019. године до 09,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 27.02.2019.године

Огласна документација Лежимир

Оглас

Бр. јавне набавке: 2-7-МНУ-ОС/2019
Предмет јавне набавке: услуге текућег одржавања објеката

Рок за подношење понуда: 21.03.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу

Бр. јавне набавке: 2-6-МНУ-ОС/2019
Предмет јавне набавке: услуге одржавања терена, по партијама

Рок за подношење понуда: 22.03.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС - партија 1

Одлука о закључењу ОС - партија 2

Продаја дрвета на пању
Рок за подношење понуда: 18.03.2019. године до 09,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 15.03.2019.године

Огласна документација Лежимир

Оглас

Бр. јавне набавке: 1-2-УО-ОС/2019
Предмет јавне набавке: услуге расадничке производње

Рок за подношење понуда: 19.04.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Бр. јавне набавке: 2-4-МНД-ОС/2019
Предмет јавне набавке: набавка садница, по партијама

Рок за подношење понуда: 01.04.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС - партија 1

Одлука о закључењу ОС - партија 2

Бр. јавне набавке: 2-8-МНУ-ОС/19
Предмет јавне набавке: Услиге техничког испитивања и обуке

Рок за подношење понуда: 12.04.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС - партија 1

Одлука о закључењу ОС - партија 2

Одлука о закључењу ОС - партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 3

Бр. јавне набавке: 2-9-МНД-ОС/19
Предмет јавне набавке: Радне машине

Рок за подношење понуда: 15.04.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Бр. јавне набавке: 2-10-МНД-ОС/19
Предмет јавне набавке: Гуме за возила и опрема за возила, по партијама

Рок за подношење понуда: 17.04.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС - партија 1

Одлука о закључењу ОС - партија 2

Одлука о закључењу ОС - партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 3

Бр. јавне набавке: 1-3-OД-ОС/19
Предмет јавне набавке: Набавка горива

Рок за подношење понуда: 13.05.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Бр. јавне набавке: 2-11-МНУ-ОС/19
Предмет јавне набавке: Услуге штампа, по партијама

Рок за подношење понуда: 23.04.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС - партија 1

Одлука о закључењу ОС - партија 2

Одлука о закључењу ОС - партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: Партија 3

Бр. јавне набавке: 2-12-МНД-ОС/19
Предмет јавне набавке: Радне машине

Рок за подношење понуда: 03.05.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о додели уговора

Бр. јавне набавке: 2-13-МНД-ОС/19
Предмет јавне набавке: Рачунари и рачунарска опрема, по партијама

Рок за подношење понуда: 23.05.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели ОС, партија 1

Одлука о додели ОС, партија 2

Одлука о додели ОС, партија 3

Обавештење о закљученом ОС, партија 1

Обавештење о закљученом ОС, партија 2

Обавештење о закљученом ОС, партија 3

Бр. јавне набавке: 2-15-МНУ-ОС/19

Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуга надзора

Рок за подношење понуда: 12.06.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Бр. јавне набавке: 2-15-МНД-ОС/19

Предмет јавне набавке:  Јавна набавка добара-канцеларијски материјал

Рок за подношење понуда: 19.06.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели ОС, партија 1

Одлука о додели ОС, партија 2

 

Бр. јавне набавке: 2-14-МНУ-ОС/19

Предмет јавне набавке: Заштитна одећа и обућа

Рок за подношење понуда: 08.07.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели ОС

Обавештење о закљученом ОС

 

Бр. јавне набавке: 2-16-МНУ-У/19

Предмет јавне набавке: Услуге праћења возила

Рок за подношење понуда: 10.07.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Бр. јавне набавке: 2-17-МНУ-У/19

Предмет јавне набавке: Услуге изнајмљивања простора

Рок за подношење понуда: 10.09.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора

Бр. јавне набавке: 2-18-МНУ-ОС/19

Предмет јавне набавке: Услуге Омладинске студентске задруге и услуге запошљавања и лизинга у запошљавању, у две партије

Рок за подношење понуда: 30.09.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели ОС партија 1

Одлука о додели ОС партија 2

Обавештење о закључењу оквирног споразума

Бр. јавне набавке: 2-19-МНД-ОС/19

Предмет јавне набавке: Набавка хране за дивљач

Рок за подношење понуда: 15.10.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели ОС

Обавештење о закљученом ОС

Обавештење о закљученом уговору

Бр. јавне набавке: 2-20-МНД-ОС/19

Предмет јавне набавке: Набавка садница са услугом садње

Рок за подношење понуда: 12.11.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација

Конкурсна документација

Продужење рока за подношење понуда

Продужење рока за подношење понуда3

Конкурсна документација измена3

Конкурсна документација измена3

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закључењу уговора

Бр. јавне набавке: 1-5-ОУ-ОС/19

Предмет јавне набавке: Набавка услуга осигурања

Рок за подношење понуда: 02.12.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена Конкурсна документација

Измењена Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закључењу уговора

Бр. јавне набавке: 1-6-ОУ-ОС/19

Предмет јавне набавке: Набавка услуга на унапређивању шума, по партијама, према Плану сеча за 2020.г

Рок за подношење понуда: 06.01.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена Конкурсне документације

Измењена Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС, партија 3

Обавештење о закључењу ОС, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Одлука о закључењу ОС, партија 4

Обавештење о закључењу ОС, партија 4

Одлука о закључењу ОС, партија 7

Обавештење о закључењу ОС, партија 7

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

Одлука о закључењу ОС, партија 8

Обавештење о закључењу ОС, партија 8

Обавештење о закључењу уговора, партија 8

Обавештење о закључењу уговора, партија 8

Одлука о закључењу ОС, партија 9

Обавештење о закључењу ОС, партија 9

Обавештење о закључењу уговора, партија 9

Одлука о закључењу ОС, партија 10

Обавештење о закључењу ОС, партија 10

Обавештење о закључењу уговора, партија 10

Обавештење о закључењу уговора, партија 10

Одлука о закључењу ОС, партија 11

Обавештење о закључењу ОС, партија 11

Обавештење о закључењу уговора, партија 11

Обавештење о закључењу уговора, партија 11

Обавештење о закључењу уговора, партија 11

Одлука о закључењу ОС, партија 1

Обавештење о закључењу ОС, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

 

Одлука о закључењу ОС, партија 2

Обавештење о закључењу ОС, партија 2

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

Одлука о закључењу ОС, партија 5

Обавештење о закључењу ОС, партија 5

Обавештење о закључењу уговора, партија 5

Одлука о закључењу ОС, партија 6

Обавештење о закључењу ОС, партија 6

Обавештење о закључењу уговора, партија 6

Обавештење о закључењу уговора, партија 6

Обавештење о закључењу уговора, партија 6

Одлука о закључењу ОС, партија 12

Одлука о обустави, партија 12

Бр. јавне набавке: 2-21-МНД-У/19

Предмет јавне набавке: Набавка јеленске дивљачи

Рок за подношење понуда: 23.12.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Top