Javne nabavke za 2013

Br. javne nabavke: 1-2/2013

Predmet javne nabavke: Usluge gajenja šuma i rasadničke proizvodnje u JP “NP Fruška gora“

Rok za podnošenje ponude: 29.07.2013. god.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 2-25/2013

Predmet javne nabavke: Usluge osiguranja u JP “NP Fruška gora“

Rok za podnošenje ponude: 22.07.2013. god.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 1-3/2013

Predmet javne nabavke: Radovi na rekonstrukciji ograde u ograđenom delu lovišta Vorovo u JP “NP Fruška gora“

Rok za podnošenje ponude: 19.09.2013. god.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Zahtev za zaštitu prava
Predhodno obaveštenje

Br. javne nabavke: 1-4/2013

Predmet javne nabavke: Nabavka vozila, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 08.11.2013.god.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 2-26/2013

Predmet javne nabavke: Nabavka riblje mlađi u količini od 1500 kg

Rok za podnošenje ponude: 22.10.2013.god.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 2-27/2013

Predmet javne nabavke: Nabavka kancelarijskog nameštaja

Rok za podnošenje ponude: 12.11.2013.god.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija:
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Arhiva javnih nabavki 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Top