Javne nabavke za 2019

Plan nabavki Plan 2019

odluka o usvajanju Plana 2019

Izmenjen Plan nabavki Plan 2019

Izmenjen Plan nabavki Plan 2019

Br. javne nabavke: 2-15-MNU-OS/19
Predmet javne nabavke: usluga nadzora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Br. javne nabavke: 2-15-MND-OS/19
Predmet javne nabavke: dobara-kancelarijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Br. javne nabavke: 1-7-OU-OS/2018
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na unapređivanju šuma za 2019.godinu

Rok za podnošenje ponuda: 27.12.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

Br. javne nabavke: 1-8-OU-OS/2018
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na gajenju šuma za 2019.godinu

Rok za podnošenje ponuda: 28.01.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OC

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Prodaja dubećeg drveta (na panju) i kod panja
Rok za podnošenje ponuda: 04.02.2019. godine do 11,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 31.01.2019.godine

Konkursna dokumentacija

Oglas

Br. javne nabavke: 1-1-OD-OS/2019
Predmet javne nabavke: Nabavka vozila, u dve partije

Rok za podnošenje ponuda: 04.03.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma: Partija 1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma: Partija 2

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma: Partija 2

Br. javne nabavke: 2-2-MND-OS/2019
Predmet javne nabavke: Nabavka plastič.pločica i propratn.alata, u dve partije

Rok za podnošenje ponuda: 12.02.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma: Partija 1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma: Partija 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 2

Obaveštenje o zaklj.narudžbenicama za prvi kvartal 2019.g

Br. javne nabavke: 2-1-MNU-U/2019
Predmet javne nabavke: usluge marketinga

Rok za podnošenje ponuda: 18.02.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Br. javne nabavke: 2-3-MNU-OS/2019
Predmet javne nabavke: usluge tekućeg održavanja objekata

Rok za podnošenje ponuda: 27.02.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Br. javne nabavke: 2-5-MNU-OS/2019
Predmet javne nabavke: usluge održavanja i popravke vozila

Rok za podnošenje ponuda: 28.02.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OS

Obaveštenje o zaklj.narudžbenicama za prvi kvartal 2019.g

Prodaja drveta kod panja
Rok za podnošenje ponuda: 18.02.2019. godine do 10,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 14.02.2019.godine

Oglasna dokumentacija Beočin

Oglasna dokumentacija Vrdnik

Oglas

Prodaja drveta kod panja
Rok za podnošenje ponuda: 25.02.2019. godine do 09,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 22.02.2019.godine

Oglasna dokumentacija Beočin

Oglas

Prodaja drveta na panju i kod panja
Rok za podnošenje ponuda: 28.02.2019. godine do 09,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 27.02.2019.godine

Oglasna dokumentacija Ležimir

Oglas

Br. javne nabavke: 2-7-MNU-OS/2019
Predmet javne nabavke: usluge tekućeg održavanja objekata

Rok za podnošenje ponuda: 21.03.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Br. javne nabavke: 2-6-MNU-OS/2019
Predmet javne nabavke: usluge održavanja terena, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 22.03.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS - partija 1

Odluka o zaključenju OS - partija 2

Prodaja drveta na panju
Rok za podnošenje ponuda: 18.03.2019. godine do 09,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 15.03.2019.godine

Oglasna dokumentacija Ležimir

Oglas

Br. javne nabavke: 1-2-UO-OS/2019
Predmet javne nabavke: usluge rasadničke proizvodnje

Rok za podnošenje ponuda: 19.04.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Br. javne nabavke: 2-4-MND-OS/2019
Predmet javne nabavke: nabavka sadnica, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 01.04.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS - partija 1

Odluka o zaključenju OS - partija 2

Br. javne nabavke: 2-8-MNU-OS/19
Predmet javne nabavke: Uslige tehničkog ispitivanja i obuke

Rok za podnošenje ponuda: 12.04.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS - partija 1

Odluka o zaključenju OS - partija 2

Odluka o zaključenju OS - partija 3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 3

Br. javne nabavke: 2-9-MND-OS/19
Predmet javne nabavke: Radne mašine

Rok za podnošenje ponuda: 15.04.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Br. javne nabavke: 2-10-MND-OS/19
Predmet javne nabavke: Gume za vozila i oprema za vozila, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 17.04.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS - partija 1

Odluka o zaključenju OS - partija 2

Odluka o zaključenju OS - partija 3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 3

Br. javne nabavke: 1-3-OD-OS/19
Predmet javne nabavke: Nabavka goriva

Rok za podnošenje ponuda: 13.05.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Br. javne nabavke: 2-11-MNU-OS/19
Predmet javne nabavke: Usluge štampa, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 23.04.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS - partija 1

Odluka o zaključenju OS - partija 2

Odluka o zaključenju OS - partija 3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 3

Br. javne nabavke: 2-12-MND-OS/19
Predmet javne nabavke: Radne mašine

Rok za podnošenje ponuda: 03.05.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Obaveštenje o dodeli ugovora

Br. javne nabavke: 2-13-MND-OS/19
Predmet javne nabavke: Računari i računarska oprema, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 23.05.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli OS, partija 1

Odluka o dodeli OS, partija 2

Odluka o dodeli OS, partija 3

Obaveštenje o zaključenom OS, partija 1

Obaveštenje o zaključenom OS, partija 2

Obaveštenje o zaključenom OS, partija 3

Br. javne nabavke: 2-15-MNU-OS/19

Predmet javne nabavke: Javna nabavka usluga nadzora

Rok za podnošenje ponuda: 12.06.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Br. javne nabavke: 2-15-MND-OS/19

Predmet javne nabavke:  Javna nabavka dobara-kancelarijski materijal

Rok za podnošenje ponuda: 19.06.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli OS, partija 1

Odluka o dodeli OS, partija 2

 

Br. javne nabavke: 2-14-MNU-OS/19

Predmet javne nabavke: Zaštitna odeća i obuća

Rok za podnošenje ponuda: 08.07.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli OS

Obaveštenje o zaključenom OS

 

Br. javne nabavke: 2-16-MNU-U/19

Predmet javne nabavke: Usluge praćenja vozila

Rok za podnošenje ponuda: 10.07.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Br. javne nabavke: 2-17-MNU-U/19

Predmet javne nabavke: Usluge iznajmljivanja prostora

Rok za podnošenje ponuda: 10.09.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Br. javne nabavke: 2-18-MNU-OS/19

Predmet javne nabavke: Usluge Omladinske studentske zadruge i usluge zapošljavanja i lizinga u zapošljavanju, u dve partije

Rok za podnošenje ponuda: 30.09.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli OS partija 1

Odluka o dodeli OS partija 2

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma

Br. javne nabavke: 2-19-MND-OS/19

Predmet javne nabavke: Nabavka hrane za divljač

Rok za podnošenje ponuda: 15.10.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli OS

Obaveštenje o zaključenom OS

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Br. javne nabavke: 2-20-MND-OS/19

Predmet javne nabavke: Nabavka sadnica sa uslugom sadnje

Rok za podnošenje ponuda: 12.11.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Produženje roka za podnošenje ponuda

Produženje roka za podnošenje ponuda3

Konkursna dokumentacija izmena3

Konkursna dokumentacija izmena3

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Br. javne nabavke: 1-5-OU-OS/19

Predmet javne nabavke: Nabavka usluga osiguranja

Rok za podnošenje ponuda: 02.12.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena Konkursna dokumentacija

Izmenjena Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Br. javne nabavke: 1-6-OU-OS/19

Predmet javne nabavke: Nabavka usluga na unapređivanju šuma, po partijama, prema Planu seča za 2020.g

Rok za podnošenje ponuda: 06.01.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena Konkursne dokumentacije

Izmenjena Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS, partija 3

Obaveštenje o zaključenju OS, partija 3

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 3

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 3

Odluka o zaključenju OS, partija 4

Obaveštenje o zaključenju OS, partija 4

Odluka o zaključenju OS, partija 7

Obaveštenje o zaključenju OS, partija 7

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 7

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 7

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 7

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 7

Odluka o zaključenju OS, partija 8

Obaveštenje o zaključenju OS, partija 8

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 8

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 8

Odluka o zaključenju OS, partija 9

Obaveštenje o zaključenju OS, partija 9

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 9

Odluka o zaključenju OS, partija 10

Obaveštenje o zaključenju OS, partija 10

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 10

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 10

Odluka o zaključenju OS, partija 11

Obaveštenje o zaključenju OS, partija 11

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 11

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 11

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 11

Odluka o zaključenju OS, partija 1

Obaveštenje o zaključenju OS, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

 

Odluka o zaključenju OS, partija 2

Obaveštenje o zaključenju OS, partija 2

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 2

Odluka o zaključenju OS, partija 5

Obaveštenje o zaključenju OS, partija 5

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 5

Odluka o zaključenju OS, partija 6

Obaveštenje o zaključenju OS, partija 6

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 6

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 6

Odluka o zaključenju OS, partija 12

Odluka o obustavi, partija 12

Br. javne nabavke: 2-21-MND-U/19

Predmet javne nabavke: Nabavka jelenske divljači

Rok za podnošenje ponuda: 23.12.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Top