Javne nabavke za 2015

Plan javnih nabavki za 2015. godinu -  Plan 2015

Izmenjen Plan javnih nabavki za 2015. godinu -  Plan 2015

Izmenjen Plan javnih nabavki za 2015. godinu -  Plan 2015

Pravilnik o uređivanju postupka javne nabavke u JP "Nacionalni park Fruška gora"

 

Br. javne nabavke: 2-18/2014
Predmet javne nabavke: Usluge na gajenju šuma za 2015.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 19.01.2015.god.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi

 

Br. javne nabavke: 18-1/2015
Predmet javne nabavke: nabavka plastičnih pločica sa propratnim alatom za obeležavanje

Rok za podnošenje ponude: 19.02.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 17-1/2015
Predmet javne nabavke: Pregovarački postupak za usluge na gajenju šuma za 2015.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 23.02.2015.god.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija:

Odluka o dodeli ugovora, partija 1:

Odluka o dodeli ugovora, partija 2:

Odluka o dodeli ugovora, partija 3:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke:17-2/2015
Predmet javne nabavke: Usluge u šumarstvu, rasadnička proizvodnja, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 25.03.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 18-2/2015
Predmet javne nabavke: nabavka usluga obezbeđenja objekata, lovište "Ravne"

Rok za podnošenje ponude: 05.03.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 18-3/2015
Predmet javne nabavke: radovi na održavanju mekih i tvrdih šumskih puteva, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 11.03.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 5
 

Br. javne nabavke: 18-4/2015
Predmet javne nabavke: usluge održavanja terena, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 13.03.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 5

 

Br. javne nabavke: 17-3/2015
Predmet javne nabavke: nabavka goriva

Rok za podnošenje ponude: 10.04.2015.god.

Novi rok za podnošenje ponude: 14.04.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Produženje roka za podnošenje ponuda:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 18-6/2015
Predmet javne nabavke: nabavka lomljenog drobljenog kamena

Rok za podnošenje ponude: 30.03.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Izmenjena Konkursna dokumentacija:

Izmena Konkursna dokumentacija:

Produženje roka za podnošenje ponuda:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 17-4/2015
Predmet javne nabavke: nabavka usluga izrade osnova za gazdovanje šumama

Rok za podnošenje ponude: 27.04.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 18-7/2015
Predmet javne nabavke: nabavka riblje mlađi

Rok za podnošenje ponude: 02.04.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 18-8/2015
Predmet javne nabavke: nabavka usluga kratkoročnog kredita za likvidnost u vidu dozvoljenog prekoračenja

Rok za podnošenje ponude: 16.04.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija,1:

Konkursna dokumentacija,2:

Konkursna dokumentacija,3:

Konkursna dokumentacija,4:

Konkursna dokumentacija,5:

Konkursna dokumentacija,6:

Konkursna dokumentacija,7:

Konkursna dokumentacija,8:

Konkursna dokumentacija,9:

Konkursna dokumentacija,10:

Konkursna dokumentacija,11:

Konkursna dokumentacija,12:

Konkursna dokumentacija,13:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 17-5/2015
Predmet javne nabavke: nabavka električne energije

Rok za podnošenje ponude: 26.05.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Izmena Konkursne dokumentacije:

Izmenjena Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 18-9/2015
Predmet javne nabavke: nabavka guma za teška i laka vozila

Rok za podnošenje ponude: 27.04.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 18-10/2015
Predmet javne nabavke: nabavka usluga štampanja

Rok za podnošenje ponude: 29.04.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

Br. javne nabavke: 18-11/2015
Predmet javne nabavke: nabavka advokatskih usluga-usluga zastupanja

Rok za podnošenje ponude: 02.06.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Pitanja i pojašnjenja:

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 

Br. javne nabavke: 18-12/2015
Predmet javne nabavke: nabavka kukuruza u klipu

Rok za podnošenje ponude: 21.08.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

Br. javne nabavke: 18-13/2015
Predmet javne nabavke: nabavka kukuruza u klipu

Rok za podnošenje ponude: 16.09.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Pitanja i pojašnjenja:

Odluka o dodeli ugovora:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 18-5/2015
Predmet javne nabavke: nabavka usluga održavanja i popravke vozila, sa ugradnjom rezervnih delova, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 09.10.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Pitanja i pojašnjenja:

Izmenjena Konkursna dokumentacija:

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pitanja i pojašnjenja:

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, po Rešenju RK, partija 1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 2

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 4

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 4
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 5

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 5

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 6

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 6
Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava

Odluka o nastavku postupka javne nabavke

 

Br. javne nabavke: 18-14-MNU/15
Predmet javne nabavke: Usluge osiguranja

Rok za podnošenje ponude: 23.11.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Odluka o dodeli ugovora:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 18-15-MNU/U15
Predmet javne nabavke: Usluge mobilne telefonije

Rok za podnošenje ponude: 02.12.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 2

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Arhiva javnih nabavki 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Top