Izletnički program

Izletnički program

S obzirom da Nacionalni park Fruška gora zauzima površinu od preko 27.000 ha, dužinu grebena od oko 80 km i širinu od oko 15 km, nije lako predložiti veliki broj tura, pa se praktikuje da u skladu sa interesovanjem grupe, njihovom fizičkom spremnošću i starosnoj strukturi napravi zajednički predlog posete. Da bi posetioci imali okvirni predlog ponuda, u daljem tekstu će biti navedene određene celine u okviru kojih su osmišlje neke pešačke ture.

 

Pešačke ture - Iriški venac

 

 1. Iriški venac - Edukativna staza - "Crni čot" - spomenik "Sloboda"   

2. Iriški venac- Informativni centar - manastir “Novo Hopovo”

3. Iriški venac - Informativni centar - manastir “Novo Hopovo”- manastir “Staro Hopovo”

4. Iriški venac- Informativni centar - manastir “Krušedol”- manastir “Velika Remeta”

5. Iriški venac - "Zmajevac" - manastir "Rakovac" - "Beli majdan"

 

Pešačke ture - Vrdnik

1. Iriški venac - "Zmajevac" - Vrdnička kula - manastir "Sremska Ravanica"

2. Iriški venac - "Zmajevac" - Vrdnička kula - manastir "Sremska Ravanica" - banja Vrdnik - Hoteli - "Kraljeva stolica" - Iriški venac

3. Iriški venac - "Zmajevac" - "Brankovac" - "Crveni čot" - Iriški venac

4. Iriški venac - "Zmajevac" - "Brankovac" - "Crveni čot" - Letenka - "Popov čot"

5. Hoteli (Termal, Premier-aqua) - Vrdnička kula - Hoteli (Termal, Premier-aqua)

6. Hoteli (Termal, Premier-aqua) - Vrdnička kula - manastir "Sremska Ravanica" - manastir "Jazak" - manastir "Mala Remeta"

7. Hoteli (Termal, Premier-aqua) - Ranč Platan

8. Hoteli (Termal, Premier-aqua) - Ranč Platan - manastir "Sremska Ravanica" - "Lazin vir" - Hoteli (Termal, Premier-aqua)

 

 

 

Top