Javne nabavke za 2018

Plan nabavki Plan 2018

Odluka o usvajanju Plana nabaki Odluka

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

 

Br. javne nabavke: 5-9-OU-OS/2017
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na unapređivanju šuma za 2018.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 04.12.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 2

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 3

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 4

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 5

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 6

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 7

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 8

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 9

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 10

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 11

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 12

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 13

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 14

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 1

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 2

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 3

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 4

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 5

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 6

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 7

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 8

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 9

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 10

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 11

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 12

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 13

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 14

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 2

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 2

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 2

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 2

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 2

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 2

 

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 3

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 3

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 3

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 3

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 3

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 3

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 5

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 6

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 6

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 6

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 7

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 7

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 7

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 7

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 7

 

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 8

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 8

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 8

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 8

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 8

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 9

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 9

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 9

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 9

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 9

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 10

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 10

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 10

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 10

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 11

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 11

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 12

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 12

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 12

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 12

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 13

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 13

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 13

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 13

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 13

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 13

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 14

 

Br. javne nabavke: 1-1-OU-OS/2018
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na gajenju šuma za 2018.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 26.02.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 2

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 3

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 4

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 5

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 2

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 2

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 2

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 2

 

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 3

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 3

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4

 Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 5

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 5

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 5

 

Br. javne nabavke: 1-2-OU-OS/2018
Predmet javne nabavke: nabavka usluga u rasadničkoj proizvodnji za 2018.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 08.03.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 1

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 2

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 2

Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 2

 

 

Br. javne nabavke: 2-1-MNU-OS/2018
Predmet javne nabavke: usluge održavanja i popravke vozila, sa ugradnjom rezervnih delova

Rok za podnošenje ponuda: 19.02.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 Odgovor na pitanje

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za drugi kvartal 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za treći kvartal 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za četvrti kvartal 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za I kvartal 2019

 

 

 

Br. javne nabavke: 2-2-MNU-U/2018
Predmet javne nabavke: usluge stručnog nadzora na izgradnji puta Paragovo

Rok za podnošenje ponuda: 22.02.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

Br. javne nabavke: 2-4-MND-OS/2018
Predmet javne nabavke: nabavka računara, računarske opreme i PDA uređaja

Rok za podnošenje ponuda: 06.03.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma partija 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma partija 2

Obaveštenje o zaključenom OS partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1

Obaveštenje o zaključenom OS partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za četvrti kvartal 2018

 

Br. javne nabavke: 2-3-MNU-OS/2018
Predmet javne nabavke: usluge tekućeg održavanja objekata

Rok za podnošenje ponuda: 07.03.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom OS

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za drugi kvartal 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za III kvartal 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za četvrti kvartal 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za četvrti kvartal 2018

 

Br. javne nabavke: 2-5-MNU-OS/2018
Predmet javne nabavke: usluge štampe

Rok za podnošenje ponuda: 08.03.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom OS

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za III kvartal 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za četvrti kvartal 2018

 

Br. javne nabavke: 1-3-OR-U/2018
Predmet javne nabavke: radovi na postavljanju ograde u lovištu Vorovo, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 02.04.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora, partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora, partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Prodaja dubećeg drveta (na panju i kod panja)
Rok za podnošenje ponuda: 23.03.2018.godine do 11,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 21.03.2018.godine

Konkursna dokumentacija

 

Br. javne nabavke: 2-6-MNU-OS/2018
Predmet javne nabavke: usluge održavanja terena

Rok za podnošenje ponuda: 10.04.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za drugi kvartal 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za III kvartal 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za četvrti kvartal 2018

 

Br. javne nabavke: 2-7-MNR-OS/2018
Predmet javne nabavke: radovi na održavanju šumskih puteva

Rok za podnošenje ponuda: 04.05.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za III kvartal 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za četvrti kvartal 2018

 

Prodaja dreta kod panja
Rok za podnošenje ponuda: 07.06.2018.godine do 11,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 05.06.2018.godine

Konkursna dokumentacija

Oglas

 

Br. javne nabavke: 2-8-MND-OS/2018
Predmet javne nabavke: Kancelarijski materijal i oprema

Rok za podnošenje ponuda: 13.06.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za III kvartal 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za četvrti kvartal 2018

 

Br. javne nabavke: 2-9-MNU-OS/2018
Predmet javne nabavke: Usluge tehničkog pregleda zgrada

Rok za podnošenje ponuda: 15.06.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za III kvartal 2018

 

Br. javne nabavke: 2-11-MNU-OS/2018
Predmet javne nabavke: Usluge praćenja vozila i GPS uređaji

Rok za podnošenje ponuda: 02.07.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Obaveštenje o zaklj.narudžb.za prvi kvartal 2019

 

 

Br. javne nabavke: 2-10-MND-OS/2018
Predmet javne nabavke: Nabavka opreme za video nadzor

Rok za podnošenje ponuda: 05.07.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje 1

Odgovor na pitanje 2

Odluka o obustavi postupka

 

Br. javne nabavke: 2-13-MND-OS/2018
Predmet javne nabavke: Nabavka guma za vozila

Rok za podnošenje ponuda: 14.08.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmenjena Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za III kvartal 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za četvrti kvartal 2018

 

 

Prodaja dubećeg drveta (na panju i kod panja)
Rok za podnošenje ponuda: 14.08.2018.godine do 11,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 11.08.2018.godine

Konkursna dokumentacija

Oglas

 

Br. javne nabavke: 2-14-MND-U/2018
Predmet javne nabavke: Nabavka zaštitne odeće i obuće

Rok za podnošenje ponuda: 22.08.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora u postupku rezervisane javne nabavke dobara

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku rezervisane javne nabavke dobara

 

 

Br. javne nabavke: 2-15-MND-OS/2018
Predmet javne nabavke: Nabavka hrane za divljač: kukuruz u klipu i so

Rok za podnošenje ponuda: 08.10.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

 

Br. javne nabavke: 1-4-OU-OS/2018
Predmet javne nabavke: Nabavka usluga dugoročnog zakupa vozila

Rok za podnošenje ponuda: 05.11.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 2

Izmenjena Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3

 

Prodaja dreta na panju GJ "Ravne" Ležimir
Rok za podnošenje ponuda: 22.10.2018.godine do 11,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 20.10.2018.godine

Konkursna dokumentacija

Oglas

 

Prodaja dubećeg drveta (na panju)
Rok za podnošenje ponuda: 05.11.2018.godine do 11,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 03.11.2018.godine

Konkursna dokumentacija

Oglas

 

Br. javne nabavke: 1-6-OR-OS/2018
Predmet javne nabavke: radovi na izgradnji tvrdih šumskih puteva, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 03.12.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i razjašnjenja

Pitanja i razjašnjenja2

Pitanja i razjašnjenja3

Pitanja i razjašnjenja4

Odluka o zaključenju OS 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora 1

Odluka o zaključenju OS 2

Odluka o zaključenju OS 3

Obaveštenje o zaključenju ugovora 3

Obaveštenje o zaključenju OS 1

Obaveštenje o zaključenju OS 2

Obaveštenje o zaključenju OS 3

 

Br. javne nabavke: 1-7-OU-OS/2018
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na unapređivanju šuma za 2019.godinu

Rok za podnošenje ponuda: 27.12.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

Br. javne nabavke: 2-16-MND-U/2018
Predmet javne nabavke: Nabavka zaštitne odeće i obuće

Rok za podnošenje ponuda: 14.12.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

 

 

Br. javne nabavke: 2-17-MND-U/2018
Predmet javne nabavke: Nabavka jelenske divljači

Rok za podnošenje ponuda: 27.12.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

Br. javne nabavke: 1-8-OU-OS/2018
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na gajenju šuma za 2019.godinu

Rok za podnošenje ponuda: 28.01.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Arhiva javnih nabavki 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Top