Javne nabavke za 2016

Plan javnih nabavki za 2016. godinu -  Plan 2016

Izmenjen Plan nabavki za 2016. godinu - Plan 2016

Izmenjen Plan nabavki za 2016. godinu - Plan 2016

Tehnička izmena Plana nabavki za 2016. godinu - Plan 2016

 

Br. javne nabavke: 17-6/15-OU-OS
Predmet javne nabavke: Usluge na unapređivanju šuma za 2016.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 16.11.2015.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Pitanja i odgovori

Izmenjena Konkursna dokumentacija:

Izmenjena Konkursna dokumentacija, 2:

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmene i dopune Konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 3

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 4

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 4

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 5

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 6

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6/1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 7

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 8

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 9

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 10

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 11

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 12

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 14

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 14

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 15

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 15

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 16

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 16

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 17

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 17

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 18

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 18

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 19

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 19

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 20

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 20

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 21

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 21

Odluka o obustavi postupka, partija 22

Obaveštenje o obustavi postupka, partija 22
 

Br. javne nabavke: 17-8/15-OU-OS
Predmet javne nabavke: Usluge na unapređivanju šuma za 2016.godinu, manastir Beočin

Rok za podnošenje ponude: 15.01.2016.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 17-7/15-OU-OS
Predmet javne nabavke: Usluge na gajenju šuma za 2016.godinu

Rok za podnošenje ponude: 25.01.2016.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 1:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 1:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 1/1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 1/2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 1/3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 1/4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 1/5

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 2:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 2:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2:

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 3:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 3:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 3

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 4:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 4:

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 5:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 5:

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 6:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 6:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 6/1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 6/2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 6/3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 6/4

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 7:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 7:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 7

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 8:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 8:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 8-1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 9:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 9:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 9

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 10:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 10:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 10

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 11:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 11:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 11-1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 11-2

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 12:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 12:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 12

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 13:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 13:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 13

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 14:

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, 14:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 14

 

Br. javne nabavke: 17-9/15-OU-U
Predmet javne nabavke: Usluge u rasadničkoj proizvodnji za 2016.godinu

Rok za podnošenje ponude: 28.01.2016.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Odluka o dodeli ugovora,partija 1:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 1

Odluka o dodeli ugovora,partija 2:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 2

 

Br. javne nabavke: 1-1-PPU-U/16
Predmet javne nabavke: Usluge na utovaru drvnih sortimenata za 2016.godinu

Rok za podnošenje ponude: 21.01.2016.god.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija:

Odluka o dodeli ugovora:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 2-1 MNU-U/2016
Predmet javne nabavke: Usluge održavanja terena

Rok za podnošenje ponude: 27.01.2016.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Odluka o dodeli ugovora, partija:1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija:1

Odluka o dodeli ugovora, partija:2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija:2

Odluka o dodeli ugovora, partija:3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija:3

Odluka o dodeli ugovora, partija:4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija:4

Odluka o dodeli ugovora, partija:5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija:5

 

Br. javne nabavke: 2-2 MNR-U /2016
Predmet javne nabavke: radovi na održavanju mekih i tvrdih šumskih puteva, po partijama

Rok za podnošenje ponude: 27.01.2016.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Odluka o dodeli ugovora, partija:1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija:1

Odluka o dodeli ugovora, partija:2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija:2

Odluka o dodeli ugovora, partija:3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija:3

Odluka o dodeli ugovora, partija:4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija:4

Odluka o dodeli ugovora, partija:5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija:5

 

Br. javne nabavke: 2-3 MND-U /2016
Predmet javne nabavke: plastične pločice za obeležavanje

Rok za podnošenje ponude: 03.02.2016.god.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija:

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o dodeli pojedinačng ugovora-narudžbenice
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke:1-1-OU-U/16
predmet javne nabavke: usluge izrade osnova za gazdovanje šumama

Rok za podnošenje ponuda: 18.03.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: MNU-U-2-4/16
predmet javne nabavke: usluge obezbeđenja objekata

Rok za podnošenje ponuda: 07.03.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: OD-U-1-2/16/16
predmet javne nabavke: nabavka goriva

Rok za podnošenje ponuda: 11.04.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i razjašnjenja

Izmenjena Konkursna dokumentacija

Izmena Konkursne dokumentacije

Izmenjena Konkursna dokumentacija 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: MND-OS-2-6/16
predmet javne nabavke: nabavka hemijskih sredstava

Rok za podnošenje ponuda: 23.03.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o dodeli pojedinačnih ugovora-narudžbenica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

Br. javne nabavke: 2-5 MND-OS/2016
predmet javne nabavke: nabavka kancelarijskog materijala i opreme

Rok za podnošenje ponuda: 25.03.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija: 1

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija: 2

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: OR-U-1-3/16
predmet javne nabavke: izgradnja puta "Vorovo-Lipovača-Šidsko cerje"

Rok za podnošenje ponuda: 18.04.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 2-7 MND-OS/2016
predmet javne nabavke: nabavka guma za vozila i oprema

Rok za podnošenje ponuda: 13.04.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 2-8 MND-OS/2016
predmet javne nabavke: nabavka hrane za divljač

Rok za podnošenje ponuda: 06.10.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 1-4-OU-OS/2016
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na unapređivanju šuma, za 2017.godinu, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 21.11.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena Konkursna dokumentacija

Konkursna izmena

Odluka o obustavi, partija 1

Odluka o obustavi, partija 9

Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1 i 9

Odluka o dodeli OS, partija 2

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 2

Odluka o dodeli OS, partija 3

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 3

Odluka o dodeli OS, partija 4

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 4

Odluka o dodeli OS, partija 5

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 5

Odluka o dodeli OS, partija 6

Tehnička ispravka Odluke o dodeli OS, partija 6

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 6

Odluka o dodeli OS, partija 7

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 7

Odluka o dodeli OS, partija 8

Obaveštenje o dodeli okvirnog sporazuma, partija 8

 

Br. javne nabavke: 2-10/2016 MND-U
Predmet javne nabavke: nabavka putničkog vozila (terensko) za 2016. god.

Rok za podnošenje ponuda: 28.11.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

Prodaja dubećeg drveta (na panju)

Rok za podnošenje ponuda: 28.11.2016.g do 11 časova

Oglas objevljen u dnevnom listu "Dnevnik" dana 20.11.2016.g

Konkursna dokumentacija

Ispravka tabele 2 u Konkursnoj dokumentaciji

 

Br. javne nabavke: 2-9-MNU-U/2016
Predmet javne nabavke: nabavka usluga osiguranja

Rok za podnošenje ponuda: 30.11.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Br. javne nabavke: 1-5/16-PPU-OS, pregovarački postupak
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na unapređivanju šuma, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 23.12.2016.godine

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Odluka o dodeli OS, partija 1 RJ Sremska Kamenica GJ 3801,3802,3804 i 3813

Odluka o dodeli OS, partija

 

Br. javne nabavke: 2-11-MND-U/2016
Predmet javne nabavke: nabavka komunik.opreme-radio stanice

Rok za podnošenje ponuda: 28.12.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanja

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

 

Arhiva javnih nabavki 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Top