Набавке на које се ЗЈН не примењује

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

План набавки

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 2021.г

План набавки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број набавке 2-1/2020

Предмет јавне набавке: Услуге стручних обука

Позив за подношење понуде

Број набавке 2-5/2020

Предмет јавне набавке: Услуге закупа возила

Позив за подношење понуде

Број набавке 2-6/2020

Предмет јавне набавке: Услуге изнајмљивања пољопр.машине са руковаоцем

Позив за подношење понуде

Top