Набавке на које се ЗЈН не примењује

Архива набавки на које се закон не примењује  2020


 

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 2020.г

План набавки

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 2021.г

План набавки

 

Број набавке: 2-1/21

 

Предмет набавке: Здравствене услуге

Рок за подношење понуда: 08.03.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација - здравствене услуге

 

Број набавке: 2-2/21

Предмет набавке: Грађевински материјал

Рок за подношење понуда: 23.03.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација - грађевински материјал

 

Број набавке: 2-3/21

Предмет набавке: Хемијска средства за заштиту

Рок за подношење понуда: 19.04.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација - Хемијска средства за заштиту

 

Број набавке: 2-4/21

Предмет набавке: Услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

Рок за подношење понуда: 26.04.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација - Услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

 

Број набавке: 2-5/21

Предмет набавке: Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за ниску градњу

Рок за подношење понуда: 26.04.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација - Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за ниску градњу

 

Број набавке: 2-6/21

Предмет набавке: Набавка опреме за видео надзор (са услугом монтаже)

Рок за подношење понуда: 17.05.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-7/21

Предмет набавке: Разна одећа за спољне услове - Набавка мајица и прслука

Рок за подношење понуда: 28.05.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-8/21

Предмет набавке: Набавка качкета

Рок за подношење понуда: 28.05.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-9/21

Предмет набавке: Набавка врећа и торби (руксаци)

Рок за подношење понуда: 18.06.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-10/21

Предмет набавке: Набавка мајица са кратким рукавима

Рок за подношење понуда: 18.06.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-11/21

Предмет набавке: Набавка гума за возила са услугом монтаже, оптике и балансирања

Рок за подношење понуда: 22.06.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација - Гуме за возила (нове са монтажом)

Техничка спецификација - Вулканизерске услуге (старих гума)

 

Број набавке: 2-12/21

Предмет набавке: Набавка услуге поправке и одржавања расхладних група

Рок за подношење понуда: 15.07.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-13/21

Предмет набавке: Набавка добара, опрема за наводњавање

Рок за подношење понуда: 20.07.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-14/21

Предмет набавке: Услуге штампе

Рок за подношење понуда: 22.07.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-15/21

Предмет набавке: Набавка добара, рачунари и рачунарска опрема

Рок за подношење понуда: 23.07.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-16/21

Предмет набавке: Услуга обавезне ревизије

Рок за подношење понуда: 21.09.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-17/21

Предмет набавке: Набавка добара, Пластичне плочице, алата за обележавање и производи од пластике

Рок за подношење понуда: 15.10.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-18/21

Предмет набавке: Техничке услуге

Рок за подношење понуда: 02.11.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-19/21

Предмет набавке: Услуге саветовања у области финансијског управљања

Рок за подношење понуда: 05.11.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-20/21

Предмет набавке: Набавка рибље млађи

Рок за подношење понуда: 22.11.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

 

Број набавке: 2-21/21

Предмет набавке: Услуге повезане са софтвером (Е- фактура и Е-суф)

Рок за подношење понуда: 30.11.2021. године

Позив за подношење понуда

Техничка спецификација

Top