Набавке на које се ЗЈН не примењује

 

Број набавке 2-1/2020

Предмет јавне набавке: Услуге стручних обука

Позив за подношење понуде

Број набавке 2-5/2020

Предмет јавне набавке: Услуге закупа возила

Позив за подношење понуде

Број набавке 2-6/2020

Предмет јавне набавке: Услуге изнајмљивања пољопр.машине са руковаоцем

Позив за подношење понуде

Top