Nabavke na koje se ZJN ne primenjuje

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE

Plan nabavki

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE 2021.g

Plan nabavki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj nabavke 2-1/2020

Predmet javne nabavke: Usluge stručnih obuka

Poziv za podnošenje ponude

Broj nabavke 2-5/2020

Predmet javne nabavke: Usluge zakupa vozila

Poziv za podnošenje ponude

Broj nabavke 2-6/2020

Predmet javne nabavke: Usluge iznajmljivanja poljopr.mašine sa rukovaocem

Poziv za podnošenje ponude

Top